Manifestări cultural-religioase dedicate împlinirii a 300 de ani de la zidirea "Bisericii din Deal" – Călimăneşti, 5-8 noiembrie

Sâmbătă, 5 Noiembrie 2011

În perioada 5-8 noiembrie 2011, în Parohia Călimăneşti II, din Protopopiatul Râmnicu Vâlcea, vor avea locmanifestările cultural-religioase dedicate împlinirii a 300 de ani de la zidirea "Bisericii din Deal" cu hramul "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil".

Sărbătoarea Parohiei Călimăneşti II va fi încununată cu oficierea Sfintei Liturghii, în data de 8 noiembrie, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului.

Manifestările se vor desfăşura după următorul program:

Sâmbătă, 5 nov. 2011 
- ora 17.00 - Slujba Vecerniei
                 - Deschiderea expoziţiei de icoane şi obiecte bisericeşti de patrimoniu naţional

Duminică, 6 nov. 2011
- ora 08-11.30 - Sfânta Liturghie 
                     - Vizitarea expoziţiei şi muzeului parohial

Luni, 7 nov. 2011
- ora 17.00 - Slujba Vecerniei cu Litie

Marţi, 8 nov. 2011
- ora 08-11.30 - Sfânta Liturghie Arhierească
                      - Lansarea monografiei Sfintei Biserici

Biserica din Deal - Scurt Istoric

Această sfântă biserică este cea mai veche biserică de mir a orașului Călimănești. Pentru multă vreme a fost singura biserică – locaș de închinare pentru locuitorii satului de aici, a cărui vechime vine din negura timpului și care este menționat, pentru prima dată, în sec. XIV, la 20 mai 1388, în hrisoavele cancelariei domnitorului Mircea cel Mare ( 1386- 1418).

Tot din aceste vremuri, de mult apuse, este amintită aici o biserică a satului în care slujea ,,popa Jipa”- așa cum l-au consemnat documentele vremii- o biserică ale cărei urme s-au pierdut, pe locul ei rămânând o cruce  pe care se găsea o inscripție dăltuită în piatră: ,, ... cruce ridicată de robu lui Dumnezeu, kir Dan, la biserica veche unde au fost sfântul prestol, văleat 7208(1700)

Biserica are hramul ,,Sfinții Voievozi” și datează de la începutul secolului XVIII, fiind ridicată în mijlocul satului de atunci pe un deal, de unde și numele ,,Biserica din Deal” așa cum au numit-o localnicii.

Amplasată în vechea vatră a satului, biserica este ctitoria egumenului mănăstirii Cozia, kir Serafim, lucrările la zidirea ei începând în 1711 și terminându-se în anul 1715 când a și fost sfințită în timpul scurtei domnii a domnitorului Ștefan Cantacuzino (1714-1716), după cum menționează și pisania bisericii: ,,Cu ajutorul Sfintei Troițe, din temelie s-au zidit această sfântă biserică întru cinstea Sfinților Voievozi ai oștilor cerești Mihail i Gavril, din osteneala părintelui chir Serafir, egumenul ot sfântă mănăstire Cozia, în zilele lui Ștefan Cantacuzino Voievod, mța.septb.7219(1711)”.

O a doua pisanie, zugrăvită în interiorul bisericii, în pronaos, amintește de alți ctitori ce au contribuit la ridicarea acestui sfânt locaș: ,, Aceasta sfântă si dumnezeiască biserică ce se vede s-au zidit din temelie de robu lui Dumnezeu, Serafim eromonah, egumenul sfintei mănăstiri Cozia, ajutorând cu ce s-a putut și părintele Vasile monah. Și s-au împodobit cu zugrăveală de ... jupân Stoica... octomvrie leat 7282(1773). Al doilea... Gheorghe sân Stoica... 1816”. Acești ctitori sunt zugrăvițiîn pronaos pe peretele vestic, ultimii doi, tată și fiu, fiind oameni înstăriți din zonă.

Pridvorul bisericii a fost adăugat mai târziu, în secolul XIX, mai exact în anul 1857, așa cum s-a consemnat și în inscripția zugravului de atunci ce l-a pictat ,, 1857 septemvrie 14”. Iar mai în față, dar tot în curtea bisericii se află un turn-clopotniță zidit tot în secolul XVIII, odată cu biserica.

Arhitectural biserica are anumite particularități deosebite. Este clădită în formă de navă, dreaptă, fără abside laterale dar și fără turlă, cu un pridvor inițial deschis sprijinit pe stâlpi groși de cărămidă ce amintește de casa tradițională românească. De dimensiuni modeste, bisericuța este zidită din piatră de râu – de unde și numele de „Biserica de piatră”- și a fost multă vreme acoperită cu șindrilă(șiță), ceea ce îi dă un puternic caracter autentic românesc înscriind-o în tipologia bisericuței cu specific românesc a creștinismului de la noi.

Pictura, realizată în tehnica frescei, este cea originală cu adăugirile din secolul XVIII realizate de către ctitorii săi Serafim, apoi jupân Stoica în 1773 și Gheorghe, fiul său în 1816 așa cum reiese din pisaniile amintite și pridvorul cu pictură interioară și exterioară din secolul XIX , realizată în 1857. Pictorul ce a efectuat această pictură a fost Gheorghe, menționat în pisania bisericii: ,,S-au zugrăvit această biserică de zugravul Gheorghe”. De o frumusețe aparte, cu picturi originale cu influențe populare românești, cu motive ale folclorului tradițional, cu tablourile inedite ale Apocalipsei din pridvor, cu pictura exterioară biserica a fost înscrisă între monumentele istorice naționale de factură religioasă.

De-a lungul timpului a cunoscut multe, și măriri și decăderi.A fost biserica satului, apoi după zidirea catedralei din centrul nou al orașului a ajuns filială a acesteia, apoi doar capelă de cimitir iar în perioada 1923-1939 a fost încisă slujindu-se aici coar ocazional. Din anul 1939 a fost redeschisă cultului iar din 1942 este biserica parohiei Călimănești II.

Astăzi se regăsește în toată frumusețea și valoarea ei istorică, arhitecturală, artistică în urma unor ample lucrări de refacere, consolidare,restaurare a picturii efectuate în perioada anilor 1985-2000. Tot în această perioadă s-au realizat alte obiective necesare unei bune desfășurării a activității cum ar fi:
- construirea cancelariei parohiale, a bibliotecii și muzeului parohial
- ridicarea unui praznicar, a portalului de la intrare și anexelor gospodărești ( bucătărie, magazie, grup sanitar modern, etc)
 - amenajarea curții interioare a  bisericii și a unui parc ecumenic în imediata vecinătate a bisericii.

Toate acestea s-au realizat la inițiativa și sub directa îndrumare a preotului paroh Gheorghe Niță și cu întregul sprijin al Consiliului și Comitetului Parohial dar și cu susținerea și truda credincioșilor și oamenilor de bine de aici.