Liga Femeilor

Asociaţia LIGA FEMEILOR CREŞTINE ORTODOXE este o organizatie de femei, care activează în sectorul nonguvernamental din anul 1992, având ca principală misiune implicarea femeilor din municipiul Râmnicu-Vâlcea în viaţa comunităţii vâlcene prin două tipuri de activităţi: caritate (îndreptată spre cei aflaţi în nevoi) şi educaţie moral-creştină.

Iniţiativa înfiinţării, pe lângă Episcopia Râmnicului, a unei asociaţii de femei ce vor milita în spiritul creştin-umanitar, a aparţinut Înaltpreasfinţiei Sale dr. Irineu Popa, pe vremea când activa ca Arhiereu-Vicar al Episcopiei Râmnicului. Preşedinte de onoare este P.S. Părinte Gherasim, Episcopul Râmnicului, iar preoţi îndrumători din partea episcopiei: pr. Victor Barbu, pr. Ilie Zacheia, iar acum Părintele Consilier Septimiu Manu.

Prima preşedintă a organizaţiei a fost doamna psiholog Valentina Constantinescu, urmată de doamna dr. Angela Drăghicescu şi din 2006 de doamna Dana Rădulescu, bibliotecar.

În decursul anilor, în cei 17 ani de activitate, paleta preocupărilor noastre s-a concretizat într-o multitudine de activităţi, de la descoperirea, evidenţierea, diagnosticarea şi evaluarea nevoilor sociale ale unor familii numeroase sau persoane singure până la oferirea de sprijin material pentru viaţa de zi cu zi, acordarea de ajutoare, medicale pentru interventii de urgenţă, informare pe diverse teme, până la organizarea de simpozioane şi acţiuni culturale, organizare de pelerinaje la diferite mânăstiri din ţara şi din străinatate.

Deşi este acreditată, de la începutul anului 2007, pentru realizarea a două tipuri de servicii sociale - informare şi consiliere (psihologică, juridică, socio-medicală), cea mai mare pondere a serviciilor solicitate o reprezintă ajutoarele materiale şi medicale.

Ceea ce s-a schimbat de-a lungul timpului a fost grupul-ţintă către care asociaţia şi-a îndreptat atenţia. Deşi nu este o regulă strictă, în prezent asociaţia sprijină acele persoane sau familii aflate temporar într-o situaţie de criză, familii cu foarte mulţi copii sau persoane vârstnice singure, dar neinstituţionalizate.

Deşi se lucrează numai pe bază de voluntariat, în ultimii ani am considerat mai mult decât necesar pregătirea suplimentară a membrelor din Comitetul de conducere pentru o mai bună activitate în cadrul organizaţiei. Astfel, a fost şcolarizat un lucrător social, s-a participat la o serie de seminarii despre modul cum se poate organiza o campanie de strângere de fonduri, despre relaţia cu mass-media sau relaţia dintre organizaţiile nonguvernamentale şi administraţia publică. 
În ceea ce priveşte consilierea, aceasta este realizată de doamnele din Comitetul Ligii Femeilor Creştine Ortodoxe, având fiecare pregătirea necesară.

Organizaţia a început, realmente, să se dezvolte după apariţia reglementării din Codul fiscal, potrivit căreia Statul Român a dat posibilitatea cetăţenilor să fie mai aproape de nevoile comunităţii, prin direcţionarea până la 2% din impozitul pe venit. În acest mod s-a amenajat sediul Ligii, s-a achiziţionat un calculator, s-au putut da ajutoare medicale mult mai substanţiale (cea mai mare donatţe a fost de 7.000 de lei pentru o operaţie în străinătate a unei fetiţe de 6 ani), s-au putut organiza evenimente de importanţă naţională (Seminarul Naţional al asociaţiilor femeilor ortodoxe – „Între trecut şi contemporneitate”).

S-au realizat o serie de parteneriate cu alte instituţii şi organizaţii non-guvernamentale (Biblioteca Judeţeană Vâlcea, World Vision etc.), prin care se urmăreşte realizarea în comun de acţiuni ce promovează valorile moral-creştine şi culturale.

Proiecte în derulare:

1. „NU SUNTEŢI SINGURI!”, al cărui scop este sprijinirea Bisericii Ortodoxe în implementarea unor programe de tip social. Obiectivele proiectului sunt:
- conştientizarea celor cu nevoi speciale că totdeauna există o alternativă în rezolvarea problemelor lor;
- renaşterea speranţelor celor aflaţi – temporar – în dificultate, prin sprijinul material şi moral ce va fi acordat.

2. Programul educativ de prezentare a bisericilor din municipiul Rm. Vâlcea şi al mânăstirilor din judeţul Vâlcea, program ce se derulează timp de 3 ani de zile, începând cu 2006.

 Un real sprijin l-am primit din partea unor organizaţii non-guvernamentale ce au implementat proiecte în sprijinul societăţii civile, dintre care enumerăm: Asociaţia Pro Democratia, prin proiectul MATRA sau Organizaţia Umanitară World Vision. Avem, de asemenea, relaţii deosebite cu Primăria Râmnicului, dar şi cu presa vâlceană.

Frecvent desfăşurăm campanii de strângere de fonduri sub deviza AJUTĂ-NE SĂ AJUTĂM!, prin care sprijinim persoanele ce au nevoie de intervenţii chirurgicale majore (în mod special pentru copii).

Datele de contact sunt următoarele:

LIGA FEMEILOR CREŞTINE ORTODOXE de pe lânga Episcopia Râmnicului 
C.P. 434, Oficiul Postal 4, Râmnicu-Vâlcea, cod postal 240360,
Tel./Fax. 0350 804842, 0740059918, cod fiscal 8135313, 
cont bancar RO36RNCB 0263028921430001, deschis la BCR Sucursala Vâlcea.
e-mail: [email protected]; [email protected] 

 

Liga Femeilor
Liga Femeilor
Liga Femeilor
Liga Femeilor