Inimă pentru inimă

Sediul social:
Fundaţia “Inima pentru Inimă”
Rm. Vâlcea, str. General Magheru nr. 9, bl. F, sc. A, ap. 9, judeţul Vâlcea

Sediul operativ:
Rm. Vâlcea, Str. General Magheru nr. 9, Bl. S1, Sc. C, Ap.17, Judeţul Vâlcea,
Tel./Fax: +40.250.736307

e-mail: [email protected] ; [email protected]
Web: www.ipi.ro, www.ipi.cabanova.ro

Data înfiinţării:
Fundaţia “Inimă pentru Inimă’’
23 Iulie 1997, prin sentinţa civilă nr. 1432 a Tribunalului Vâlcea

Obiective generale statutare:
• promovarea drepturilor copilului şi supravegherea modului în care sunt respectate acestea, integrarea copilului în familii substitutive, inclusiv prin adopţie internă sau internaţională, restructurarea sistemului de servicii sociale destinate persoanelor în dificultate, înbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copilului instituţionalizat în colaborare cu autorităţile publice.

Preşedinte,
Lidia Dobre
Mobil: +40.722.291605

Vicepreşedinte:
Pr. Petre Veţeleanu
Mobil: +40.722.661629

Proiecte sociale, în favoarea copiilor şi familiilor aflate în situaţie de risc, în curs de derulare:

1. Centre de Zi: Ocnele Mari - Vâlcea , Copăcelu - Râmnicu Vâlcea, Măcin - Tulcea şi Brăila;
2. Centrul de Socializare şi Integrare Socio-Profesională: Copăcelu - Râmnicu Vâlcea;
3. Centrul de Socializare şi Integrare Socială Raffaella - Râmnicu Vâlcea;
4. Serviciul de Socializare şi Integrare Socio-Profesională: Centrul nr.5 Vâlcea;
5. Apartamente sociale - Râmnicu Vâlcea;
6. Proiectul "Şi eu am dreptul la joacă"- voluntariat în centrele de plasament;
7. Prevenirea abandonului, a abandonului şcolar şi a instituţionalizării;
8. Socializarea prin sport a copiilor institutionalizaţi;
9. Promovarea protecţiei în familie a copilului instituţionalizat, prin adopţie naţională;
10. Servicii de integrare socio-profesională a tinerilor proveniţi din centrele de plasament Apartamente Sociale;
11. Cabinete de asistenţă şi sprijin a femeilor însărcinate, pentru prevenirea abandonului – Braşov;
12. Case de Tip Familial integrate în comunitate;
13. Organizarea zilelor de naştere, de tabere şi excursii pentru copiii institutionalizaţi şi defavoraţi;
14. Centru de recuperare de tip ambulatoriu – Voineasa.

Sigla Fundaţiei
Casa de tip familial
Apartament social
Centru de socializare
Centru de socializare
Centru de socializare
Centru de zi Petria
Centru de zi Petria
Centru de zi Petria
Familie în situaţie de risc social
Programul intercampus
La masă
Construind sera
Serviciu de socializare