Asociaţia Antim Ivireanul

Este o asociaţie înfiinţată în octombrie 2004, cu caracter creştin, social-cultural şi umanitar, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000, modificată.

Asociaţia are ca patron spiritual pe Sfântul Antim Ivireanul şi Preşedinte de Onoare pe Preasfinţitul Părinte Episcop Gherasim Cristea, cu a cărui binecuvântare funcţionează. 

Obiectul de activitate al asociaţiei este promovarea credinţei şi spiritualităţii creştine ortodoxe, a valorilor culturii locale şi naţionale în mediul preuniversitar şi universitar, precum şi constituirea unor forme de ajutorare materială şi spirituală pentru unele categorii sociale defavorizate, respectiv: copii, bătrâni, persoane cu dizabilităţi, persoane cu venituri modeste.

Având în vedere că Biserica este, alături de Şcoală şi Familie, unul dintre cei trei factori educaţionali, am găsit de cuviinţă să elaborăm împreună o alternativă care să încerce a contracara criza valorilor din societatea românească contemporană, prin:
- activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică: dezbateri, colocvii, mese rotunde pe teme de spiritualitate creştin-ortodoxă, educaţie şi orientare profesională;
- activităţi educaţionale şi moral spirituale: sesiuni de comunicări şi referate, simpozioane şi seminarii ştiinţifice, concursuri pe teme de educaţie religioasă şi civică, recompense, premii pentru membrii asociaţiei care se disting în activitatea asociaţiei, burse pentru tinerii studioşi cu posibilităţi materiale reduse;
- activităţi de protecţie sanitară şi social-umanitară, ajutor material în caz de accidente grave, boli incurabile şi alte evenimente nedorite, cabinet stomatologic şi cabinet tehnică dentară pentru cazuri sociale;
- activităţi cultural-artistice şi de divertisment, expoziţii, concursuri, festivaluri cultural-artistice, călătorii tematice şi documentare, excursii în ţară şi străinătate;
- stabileşte legături de colaborare cu alte asociaţii, fundaţii, federaţii precum şi cu autorităţi ale administraţiei locale şi centrale din ţară şi străinătate în vederea atingerii scopurilor propuse.

APEL
Pornind la realizarea activităţilor de sensibilizare şi implicare a tinerilor în viaţa Bisericii şi a societăţii române contemporane, Asociaţia „Antim Ivireanul" din Rm. Vâlcea, se sprijină - în primul rând - pe ajutorul Lui Dumnezeu şi pe rugăciunile bine primite ale Tuturor Sfinţilor Români. În acelaşi timp, ştim că Dumnezeu lucrează prin oameni. Toată lumea este chemată să ajute Biserica şi tineretul creştin-ortodox, fiecare după puterile şi dragostea sa. Vor fi primite cu aceeaşi bucurie şi rugăciunile şi orice altfel de ofrande în bani sau ajutoare materiale. Ne punem nădejdea şi în ajutorul altor asociaţii si ctitorii ortodoxe din ţară şi de peste hotare. Toţi cei care vor sprijini, în diferite chipuri, activitatea Asociaţiei „Antim Ivireanul" din Rm. Vâlcea în încercarea de a-i pune pe tineri în slujba Bisericii şi a Neamului, vor fi răsplătiţi de Dumnezeu şi preţuiţi de semeni şi vor fi consideraţi ctitori ai unei Românii creştine. 

Noi mulţumim tuturor!

Preşedinte: Pr. Gheorghe Mateescu

Adresa: Str. Episcopiei, nr.1, 
             Râmnicu Vâlcea, cod 240178
             Judeţul Vâlcea, România.

Telefon : +40.740.947305, +40.350.424553
e-mail:    [email protected]  

Cod IBAN: RO73RNCB0263028898380001
                B.C.R. Sucursala Râmnicu Vâlcea