Sf. Calinic de la Cernica

S-a născut pe 7 octombrie 1787 în Bucureşti, în mahalaua Sfântului Visarion, fiul unor târgoveţi de condiţie medie, Antonie şi Floarea Antonescu. A fost botezat cu numele Constantin, naşă fiindu-i Luxandra Văcărescu, soţia banului Barbu Văcărescu şi mama poetului Ienăchiţă Văcărescu. A urmat cursurile unei şcoli româneşti de pe lângă o biserică, (Colţea, sau poate Sfântul Gheorghe Nou), aici învătând şi limba greacă. [1] În 1807, mai înainte ca să fi împlinit 20 de ani, tânărul Constantin Antonescu şi-a urmat chemarea lăuntrică şi a intrat frate la Mănăstirea Cernica. Pe 12 noiembrie 1808, tânărul Constantin este tuns călugăr sub numele de Calinic, iar după o lună este hirotonit ierodiacon la Biserica Sfântul Nicolae de la Cernica, de către cărturarul şi mitropolitul bulgar Sofronie al Vranţei.

Sfântul Calinic, stareţ şi episcop

În anul 1813, după ce epidemia de ciumă ucisese şi mulţi preoţi, Calinic a fost hirotonit preot împotriva voinţei sale şi a devenit duhovnicul şi marele ecleziarh al Mânăstirii Cernica. [2] A servit ca duhovnic nu numai a călugărilor, dar şi a celor din afara mânăstirii, chiar şi mitropolitului de la acea dată, Nectarie. În acel moment, Sfântul Calinic ajunsese cârmuitorul de facto al mânăstirii, deoarece stareţul bătrân îi încredinţase conducerea tuturor treburilor mânăstirii. În cursul anului 1817, a vizitat mânăstirile de la Muntele Athos, unde a cunoscut viaţa călugărilor şi asprele lor rânduieli, rânduieli care aveau să fi aplicate peste ani la Schitul Frăsinei şi cărora el s-a supus de bunăvoie toată viaţa.

Pe 14 decembrie 1818, la 11 ani de la intrarea la mânăstire, întreaga obştea l-a ales stareţ pe Calinic. De la început, noul stareţ a încercat să impună ordine şi disciplină duhovnicească, alcătuind regulamente scrise cuprinzătoare. S-a îngrijit de înfiinţarea unei biblioteci care să cuprindă cele mai importante cărţi de cultură teologică.

Sfântul Calinic a fost un neobosit organizator, constructor şi restaurator de biserici. În mai puţin de doi ani a reuşit să ducă la bun sfârşit lucrările de restaurare şi de pictură ale bisericii cu hramul Sfântul Nicolae de pe ostrovul mare de la Cernica. Pentru calităţile sale, mitropolitul Dionisie Lupu l-a cinstit pe 9 aprilie 1820 pe stareţul Calinic cu vrednicia de arhimandrit. Poate cea mai importantă ctitorie a sa a fost biserica cu hramul Sfântului Gheorghe-Purtătorul de Biruinţă, zidită între anii 1831-1832, şi refăcută în anul 1838, în urma cutremurului de atunci. În 1846, neobositul stareţ a început să construiască biserica Mânăstirii Pasărea, sfinţită un an mai târziu. (Aici avea să-şi găsească liniştea la bătrâneţe mama sfântului, calugarită la Mânăstirea Pasărea, sub numele Filoteia). Tot prin grija lui s-a ctitorit şi Mânăstirea Ghighiu de lângă Ploieşti. Stareţul Calinic s-a remarcat nu numai ca un bun administrator, dar şi ca un constructor talentat, el fiind cel care întocmea planurile bisericilor pe care le ctitorea.

Conform cu mărturiile contemporanilor, Sfântul Calinic fusese binecuvântat şi cu darul dumnezeiesc al facerii de minuni: exorcizări, tămăduiri şi altele.

Încă din 1834, domnitorul Alexandru Ghica l-a sfătuit pe Sfântul Calinic să accepte scaunul mitropolitan. În 1850, într-un moment în care toate cel patru scaune mitropolitane din Muntenia erau vacante, domnitorul Barbu Ştirbei, care avea o mare admiraţie pentru stareţul mânăstirii ctitorite de strămoşul său, vornicul Cernica Ştirbei, l-a convins pe Calinic să accepte scaunul epicopiei Râmnicului, acesta din urmă fiind ales în înalta funcţie bisericească pe 15 septembrie şi hirotonit arhireu pe 26 octombrie 1850, la vârsta de 63 de ani. Înscăunarea sa s-a făcut la Craiova, deoarece reşedinţa episcopală din Râmnic era distrusă de un incendiu. Imediat după înscăunare, noul episcop s-a preocupat de ridicarea unei noi catedrale după propriile planuri, cu pictura lui Gheorghe Tattarescu. Reşedinţa episcopală a fost mutată la Râmnicu Vâlcea în 1854. Episcopul s-a preocupat de redeschiderea Semniarului, închis în timpul revoluţiei din 1848. Semniarul a fost redeschis mai întâi la Craiova (1851) după care a fost mutat la Râmnicu Vâlcea în 1854. Între 1859-1864 a refăcut şi redeschis schitului Frăsinei, constuit în 1763, dar părăsit. În 1863, episcopul Calinic a construit la Frăsinei o biserică nouă, o cloponiţă şi noi chilii. La acest schit, Calinic a introdus rânduiala atonită şi "blestemul" asupra hotarelor mânăstireşti, prin care se interzicea intrarea oricărei părţi femeieşti (femei, păsări sau animale domestice). Pentru că în acea perioadă a intrat în vigoare "Legea secularizării averilor mânăstireşti", episcopul Calinic a cerut domnitorului Alexandru Ioan Cuza ca schitului să i se permită să rămână cu toate bunurile, cerere aprobată de domn.Publică , pe cheltuiala sa ,în anul 1859 „Pravoslavnica mărturisire” ,la Tipografia Naţională a lui Iosif Romanov şi Comp. din Bucureşti .

Pentru nevoile bisericilor, Sfântul Calinic a înfiinţat cu mijloace proprii tipografia "Kallinik Rîmnik" în 1861, cu bani împrumutaţi cum avea să mărturisească mai târziu.. Aici aveau să vadă lumina tiparului imporatante cărţi bisericeşti: colecţia de Minee, Tipicul bisericesc, Manualul de pravilă bisericească, Evanghelia, Octoihul, Liturghierul, Acatistierul, Carte folositoare de suflet, Învăţătură pentru duhovnici şi Pravila mânăstirească, pravilă după care s-a condus obştea mânăstirii Cernica şi a schitului de la Frăsinei. Prin înfiinţarea acestei tipografii, Sfântul Calinic a continuat opera culturală şi artistică a înaintaşilor săi, episcopii Antim Ivireanul, Damaschin, Climent, Chesarie şi Filaret. Cu un an înainte de moarte, Calinic a donat tipografia cu tot inventarul şi cu cărţile aflate în depozit oraşului, punând însă condiţia ca jumate din veniturile viitoare să fie folosite pentru întreţinerea schitului Frăsinei, iar jumate pentru întreţinerea şcolilor din oraş, a elevilor săraci şi a Semninarului.

Episcopul Calinic a fost şi un însufleţit patriot. În calitatea sa de episcop, Calinic a participat la Adunările obşteşti ale ţării şi a fost deputat în Divanul ad-hoc, care a pregătit Unirea Principatelor

Ultimii ani de viaţă

Bătrâneţea şi boala l-au determinat pe Sfântul Calinic să-şi scrie testamentul (diata) pe 18 septembrie 1857. Pe 24 mai 1867, fără să aibă aprobarea oficială a guvernului, Calinic s-a retras la Mânăstirea Cernica. Din respect pentru marile sale realizări, lui Calinic nu i s-a retras titulatura, rămânând până la sfârşitul vieţii episcop titular al Râmnicului. A murit pe 11 aprilie 1868. A fost înmormântat două zile mai târziu în tinda ctitoriei sale, biserica Sfântul Gheorghe, în prezenţa mitropolitului primat al României, Nifon, şi a unui numeros public.

Pentru curăţia vieţii sale, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca să fie trecut în rândurile sfinţilor. Festivităţile proclamării solemne a canonizării au avut loc la Mânăstirea Cernica în zilele de 21 şi 23 octombrie 1955. Prăznuirea a fost fixată la data trecerii sale către Domnul, 11 aprilie, iar tot atunci au fost alcătuite şi slujbele de pomenire ale Sfântului, precum şi viaţa sa şi felul zugrăvirii chipului său. [3]

Despre Sfântul Calinic de la Cernica, marele istoric Nicolae Iorga spunea: "Trăind în sfinţenia muncii şi a înfrânării, era socotit ca sfânt de credincioşii din eparhie şi părerile de rău ale tuturora se îndreptară mult timp către mormântul lui, pe care-l voise la Cernica, locul lui de învăţătură şi de pregatire duhovnicească, unde se retrăsese. Trăind până departe, în timpuri noi, pe care el nu le mai înţelegea, nici pentru a le combate, precum ar fi fost datoria sa, cruţat de dânsele, venerat pentru o vârstă ca a sa şi pentru o astfel de viaţă, chiar şi de cei mai antireligioşi din noul curent apusean, care stăpânea statul cel nou, el încheie cu vrednicie şirul curaţilor călugări fără arginţi, al ctitorilor de cărţi şi de clădiri de închinare, al sufletelor de arhierei cari o clipă nu şi-au închipuit că fapta sau gândul lor scapă de sub ochiul privighetor al lui Dumnezeu" [4].

Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, "Sfinţi daco-romani şi români", Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1994, pag. 89-94.

 

Acatistul Sfant: 

 

Acatistul Sf Calinic de la Cernica

(11 aprilie)

 

Condacul 1

 

Pomenirea ta cea purtatoare de lumina, Ierarhe Calinic, veseleste sufletele celor credinciosi si atingerea de racla sfintelor tale moaste sfinteste siturile si daruieste tamaduiri; pentru aceasta, dupa datorie, te cinstim pe tine si cu bucurie iti cantam: Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

 Icosul 1

 

Adunarea ingerilor si soborul oamenilor cunoscandu-te ca pe un vindecator al bolnavilor, ajutator al saracilor si indreptator al monahilor, cel ce ai dus viata ingereasca pe pamant si prin nevointe si fapte bune te-ai adus jertfa neintinata lui Hristos, te lauda, o Sfinte Ierarhe Calinic, si cu dragoste graieste tie:

 

Bucura-te, alesul lui Dumnezeu, placutul tuturor sfintilor, lauda arhanghelilor si bucuria ingerilor;

Bucura-te, veselia pruncilor si mireasma chipului calugaresc;

Bucura-te, scutul si acoperamantul Cernicai, ocrotitorul Bucurestiului, pazirea Frasineiului si lauda Ramnicului Severin;

Bucura-te, lauda cea mare, ca, dupa darul lui Dumnezeu, cu cuvantul tau ai legat ca parte femeiasca la Frasinei sa nu intre;

Bucura-te, ca prin pilda vietii tale esti calauza buna ostenitorilor in viata calugareasca;

Bucura-te, ca de mari daruri te-ai invrednicit, fiind bolnavilor tamaduire, orbilor vedere, surzilor auzire, mutilor graire;

Bucura-te, izbavitorul celor nedreptatiti, bucuria celor necajiti si veselia celor ce nadajduiesc intru tine si te cheama intr-ajutor;

Bucura-te, indreptatorul celor rataciti, ridicarea celor cazuti si vistieria faptelor celor bune;

Bucura-te, locasul luminii celei dumnezeiesti, organ al Preasfantului Duh si stalp neclintit al Bisericii;

Bucura-te, bine-luptatorule, cel ce ai fost neinvins de furtuni si de ispite;

Bucura-te, parinte, de trei ori fericite;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

Condacul 2

 

Vazand noi smeritii pe parintii tai cucerindu-se si afierosindu-te Domnului si stiindu-te noi pe tine, sfinte, ca din bratele maicii tale ai avut inima locas al Preasfantului Duh, prin care te-ai dovedit mare intre alesii lui Dumnezeu, pentru aceea si noi, ca unii ce in Dumnezeu viem, traim si ne miscam, impreuna cu parintii tai aducem Domnului toata slava, lauda, cinstea si inchinaciunea, zicand : pe Tine Doamne, Cel ce te odihnesti intru sfinti binecuvantandu-Te, Te adoram, pe Tine Te laudam, Tie Iti multumim, Tie ne inchinam, in tot locul stapanirii Tale, Tie Iti aducem ale Tale dintru ale Tale, de toate si pentru toate, cantand: Aliluia!

 

Icosul 2

 

Intelegerea vietuirii celei ascunse in Iisus Hristos cautind a o intelege, ai alergat din tinerete in ostrovul pustnicesc al celui preacuvios si sfant parinte Gheorghe, staretul de la Cernica, si viata ti-ai jertfit lui Hristos, facandu-te Biserica Preasfantului si inchinatului Sau Duh; trupul ti l-ai smerit cu privegherea, postul si rugaciunea, punand tuturor simtirilor povatuitor bun cugetul cel dinauntru; ochiul ti-a fost ferit de toata vederea cea vicleana si auzul nestrabatut de cuvinte desarte, iar limba curata de vorbe necuviincioase; buzele curatate de lauda Domnului, mainile ferite de faptele rele, lucrand numai cele bineplacute Domnului; toate madularele si gandul ti le-ai intarit cu harul Sfantului Duh, binevietuind in duhul curatiei, al gandului smerit, al rabdarii, al ascultarii si al dragoste. Drept aceea, acum cu ingerii in ceruri petrecand, primeste de la noi laude ca acestea:

 

Bucura-te, diamantul rabdarii in Ostrovul Cernicai ascuns;

Bucura-te, cel in care lucreaza Dumnezeu cel nepatruns;

Bucura-te, porumbelul Domnului, cel cu aripile Duhului mereu desfacute;

Bucura-te, urmas iubit si mostenitor in virtute al staretului cuvios Gheorghe;

Bucura-te, cel unit intru Dumnezeu cu duhovnicul tau, Pimen;

Bucura-te, cel pecetluit cu amindoi in pravilele calugaresti;

Bucura-te, ca de bunavoia ta venind dupa Iisus, de tine insuti te-ai lepadat;

Bucura-te, ca, luandu-ti crucea ta, ai urmat lui Hristos fara intoarcere;

Bucura-te, ca ravna asprimii tale celei de canon a uimit pe carmuitori;

Bucura-te, ca ai amutit pe clevetitori, ajunand prin indelungate postiri de cate 40 de ziie;

Bucura-te, raiul fecioriei, intru care curatia a odraslit;

Bucura-te, pomul dragostei ceresti, ca de dorul si de focul dragostei preadulcelui nume al lui Iisus ti s-a mistuit inima;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

Condacul 3

 

Puterea Celui de sus adumbrindu-ti inima ta, ai dorit, parinte sfinte, pe duhovnicul tau Pimen, precum odinioara Ioasaf pe Varlaam, si luand cu tine daruri de mult pret pentru sfintele lui Dumnezeu locasuri, ai pornit la Sfantul Munte al Atonului in cautarea lui acolo; apoi aprinzindu-se in tine focul cel netrupesc de ravna sfanta pentru altarele Domnului, te-ai intors in patria ta, "gradina Maicii Domnului", cantand: Aliluia!

 

Icosul 3

 

Avand pe Dumnezeu cel in Treime inchinat salasluit in sufletul tau, mare osardie dovedit-ai parinte, in vremea staretiei tale, cand cu lacrimi fierbinti catre facatorul de minuni Nicolae ti-ai pus sufletul tau pentru ocrotirea multimilor flamande si inspaimintate ce alergasera la tine ingrozite de urgia cea pagana, ca, inca in priveghere fiind cu toata obstea ta, carute cu grau in graba si soseau; iar ostile pagane intelegand ocrotirea cea de sus si sfintenia ta, s-au intors rusinate, lasandu-ne amintire peste veacuri "fantana turcului". Pentru aceasta, impreuna cu cei trecuti prin foc si prin apa si adusi la odihna, cantare de multumire inaltam si cu dragoste graim:

 

Bucura-te, asemanare cu Domnul prin iubirea de oameni, care suspina, inseteaza si alearga sa vindece orice patimire;

Bucura-te, milostivire de samarinean, ce arde pentru intreaga zidire;

Bucura-te, alinarea suspinului celor ferecati;

Bucura-te, caci cu maretia gloriei bratului tau pazesti pe fiii celor apasati;

Bucura-te, vapaie dornica sa ne indrume;

Bucura-te, revarsare de har peste lume;

Bucura-te, cuibul celor inviforati;

Bucura-te, hrana celor infometati;

Bucura-te, ca ai scapat de foamete si de boala obstea crestineasca din razboi;

Bucura-te, cel ce asemenea lui Moise te-ai aratat mare ocrotitor in primejdii;

Bucura-te, ca si tu ai implinit faptele facatorului de minuni Nicolae;

Bucura-te, limanul cel lin al gloatelor amagite si dosadite;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

 Condacul 4

 

Vifor de ginduri despre sfarsitul veacului acestuia tulburandu-te, ingeri coborand din inaltimea Tronului Preasfintei Treimi ti s-au infatisat, descoperindu-ti taine asupra celor ce vor urma; si tie, celui ce iubesti oamenii, ti s-au aratat aievea Ierarhul Nicolae si Marele Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta, impreuna cu preacuviosul si sfantul parinte staret Gheorghe, poruncindu-ti sa zidesti slavit locas de inchinare, liman de mantuire celor pacatosi si sfanta cetate cu viata de obste, dupa dreapta randuiala, pentru ca sa nu se strice chipul calugaresc; de care descoperire incredintandu-te, indata ai si dat ascultare poruncii dumnezeiesti, cantand: Aliluia!

 

Icosul 4

 

Urmand poruncii Sfantului Ierarh Nicolae, cu barbatie ai zidit biserica Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, in vreme de cutremure si de razmerite, lasandu-ne invatatura, ca de nu ne vom izbavi de lenevire, de uitare si de necredinta, nu ne vom putea mantui; la care invatatura luam aminte, noi fiii tai, cei ce ne rugam sa avem parte si soarta cu toti cei ce se tem de Domnul in adevar si pazesc poruncile Lui; pentru aceasta iti cantam cu intelegere, preaintelepte, zicand:

 

Bucura-te, ochi al bisericii, mai dinainte vazator;

Bucura-te, vifor spulberator de pleava indoielilor;

Bucura-te, veghetor neadormit sub candela aprinsa;

Bucura-te, scaun al spovedaniei, ascultator de plangeri;

Bucura-te, duhovnicie aducatoare de ingeri;

Bucura-te, primavara bine inmiresmata de balsamul rugaciunii inalte si tacute;

Bucura-te, ca ai trecut prin "Raiul iubirii de virtute";

Bucura-te, buna sporire a casei lui Dumnezeu;

Bucura-te, podoaba cea cu har a neamului tau;

Bucura-te, ca te-ai dovedit destoinic plinind masura varstei lui Iisus;

Bucura-te, barbat impodobit cu slujirile depline;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

Condacul 5

 

Impotrivindu-te, Parinte, uneltirilor lui faraon cel netrupesc, care voia sa te piarda prin otravire, si chemand preadulcele nume al lui Iisus, ai invins rautatea aceluia, ca glas din ceruri ai auzit intarindu-te si vestindu-ti ca nu vei vedea moartea pana ce nu vei fi ridicat la vrednicia arhieriei; iar not pentru o biruinfa ca aceasta, aducind doxologia noastra cea dupa putere, multumim impreuna cu tine Domnului Celui Unuia, Caruia se pleaca tot genunchiul al celor ceresti, al celor pamantesti si al celor dedesubt, pentru toate pe care le stim si pe care nu le stim, pentru binefacerile cele aratate si cele nearatate care s-au facut noua si laudand maretia cea neajunsa a Dumnezeirii, cu veselie aducem Domnului cantare sfanta: Aliluia!

 

 

 

Icosul 5

 

Dumnezeu cel negrait si necuprins cu gandul, nevazut, neajuns, pururea fiind si acelasi fiind, Cel care a iubit lumea atat de mult, incat pe Unul-Nascut Fiul Sau L-a dat, ca tot cel ce crede intr-Insul sa nu piara, ci sa aiba viata vesnca, Insusi El, Pastorul cel Mare, te-a ales pe tine, in ceruri sa intaresti Biserica Olteniei. Drept aceea, si domnitorul tarii, cu sfetnicii sai, urmatori facandu-se sfatului Celui de sus, te-au pus pastor al turmei celei cuvantatoare pe calea mantuirii. Deci si noi fericiti fiind de alegerea ta, tie aducem laude ca acestea:

 

Bucura-te, bunule si vrednicule pastor al Olteniei;

Bucura-te, fericit luminator al plaiurilor noastre;

Bucura-te, dreptarul vredniciilor arhieresti;

Bucura-te, trimis al Preasfintei Treimi ca sa ne pastoresti;

Bucura-te, ca in Iisus ai aflat adevar si temei;

Bucura-te, cel ce ai iubit cu dragoste fierbinte pe Domnul;

Bucura-te, ca ai aflat tot rostul firior lui Hristos;

Bucura-te, arhiereu ales si cu buna biruinita;

Bucura-te, inger pamantesc de aspra nevointa;

Bucura-te, arhanghel izbavitor din viclene curse impatimite;

Bucura-te, iscusit carmaci al corabiei celei induhovnicite;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

Condacul 6

 

Auzit-au vestea despre sfintenia vietii tale multimile dreptcredinciosilor si, fericiti fiind ca le vine pastorul cel bun, te-au intimpinat ca pe un trimis al cerului cu adevarat si impreuna cu ingerii inaltau in grai de sarbatoare cantare sfanta: Veniti toti credinciosii sa laudam pe Ierarhul Calinic, pe arhipastorul Olteniei; sa se bucure faptura si sa infloreasca ca si crinul; si impreuna sa cantam lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 6

 

Urmator Mantuitorului Hristos facandu-te, bunule pastor, te-ai aratat oglinda nepatata, chip al bunatatii lui Dumnezeu, stralucire a luminii celei negraite, mare ocrotitor al celor din nevoi. Pentru aceasta si noi, cei ce tanjim dupa vrednicia de a ramane intru desfatarea luminii celei neapropiate, dupa datorie te cinstim pe tine si luminat te laudam graind:

 

Bucura-te, ca prin iubire si prin curatie, pace si armonie esti asemuit a fi pecete a chipului dumnezeiesc;

Bucura-te, ca esti invaluit in stralucire de orbitoarea frumusete cereasca negraita a Schimbarii la fata;

Bucura-te, ca n-ai adunat bogatii pieritoare;

Bucura-te, ca ai urmat saraciei lui Hristos;

Bucura-te, ocrotitorul vaduvei celei cuminte;

Bucura-te, parinte scump al orfanilor;

Bucura-te, cel ce aduci bucurie acolo unde-i intristare;

Bucura-te, ca, chemandu-te pe tine, zorile nadejdii se ivesc acolo unde este deznadejde;

Bucura-te, cel ce vestesti pacea pe pamant si bunavoirea intre oameni;

Bucura-te, ortodoxie, cu maretie de vis;

Bucura-te, cel ce aprinzi lumina in sufletele intunecate si robite;

Bucura-te, pilda a smereniei si a iubirii de oameni celei negraite;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

Condacul 7

 

Alergat-a la tine vaduva cea impovarata de nevoi, care se mahnise de ucenicul cel putin milostiv; iar tu, parinte, binecunoscand lipsurile ei, ai induplecat pe ucenic spre milostenie, inteleptindu-ne si pe noi, ca in chipurile saracilor ne poate incerca insusi Cel ce a plinit toata rinduiala parinteasca, Hristos Mantuitorul nostru, Care a sters toata lacrima de la toata fata. Pentru aceasta, cu umilinta aducem cantare de lauda lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 7

 

Putere de sus primit-ai, bunule pastor, nu numai a certa pe diavoli spre a elibera faptura omeneasca, ci si spre a statornici adevarul in obstea crestineasca, inca si putere de a preface ramasitele pamintesti ale celor morti de multi ani si neputrezite, precum si apa a izvori in locurile cele secatuite. Pentru aceste alese daruri, cu dragoste, prin noi, fiii tai, faptura cea indumnezeita te lauda graind unele ca acestea:

 

Bucura-te, fulger ce arzi duhurile inselaciunii;

Bucura-te, tunet ce risipesti sfaturile minciunii;

Bucura-te, carte scrisa de Duhul Sfant, caci cu darul intelepciunii, al intelegerii, al sfatului si al tariei te-ai invesmantat;

Bucura-te, ca ai sfaramat prin stiinta si evlavie si prin temere de Dumnezeu puterile diavolesti;

Bucura-te, cel ce ai vindecat in biserica pe femeia cea stapanita de duhul necurat;

Bucura-te, ca ai ridicat din neputinta pe tanara pastorita cea cazuta;

Bucura-te, ca de departe ai slobozit de diavolul cel cumplit pe fiul prietenului tau, dulgherul Costache;

Bucura-te, ca, fiind pedepsita minciuna celui ce se prefacuse mort, adevarul s-a statornicit;

Bucura-te, ca s-a aflat izvor cu apa racoritoare la schitul Frasinei unde ai insemnat stinca;

Bucura-te, ca, dezlegand blestemul, ai schimbat in tarina trupul celui mort si neputrezit;

Bucura-te, ca din pricina suspinurilor smeritelor tale graiuri multimile au ramas inmarmurite;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

Condacul 8

 

Spaimantatu-s-au duhurile necurate numai auzind de numele tau, facatorule de minuni, parinte Calinic; iar cei straini de cunostinta lui Hristos, cuceriti fiind de virtutile tale, se luminau botezandu-se. Drept aceea, cunoscand ca Dumnezeu primeste rugaciunea ta precum a primit darurile lui Abel, jertfele lui Noe, arderile cele de tot ale lui Avraam, preotia lui Moise si a lui Aaron, cele de pace ale lui Samuel si precum a primit de la sfintii Sai apostoli inchinarea cea adevarata, cu bucurie graim: slava Celui ce te-a preaslavit, slava Celui ce te-a incununat, slava Celui ce lucreaza prin tine, si cu toti cantam Domnului: Aliluia!

 

Icosul 8

 

Aducandu-ti pururea aminte de porunca cea mantuitoare si de toate cele ce s-au facut pentru noi, de cruce, de groapa, de invierea cea de a treia zi, de suirea la ceruri, de sederea cea de-a dreapta si de cea de a doua si slavita venire, ai fost Bisericii lui Hristos faclie purtatoare de lumina cat ai trait pe pamint, Parinte Calinic, iubitorule de oameni. Iar indrazneala catre Dumnezeu si dupa moarte ai dovedit-o, vindecand toata neputinta si toata boala credinciosilor. Pentru aceasta ia aminte la glasul rugaciunii noastre al celor ce, lucrind cu frica si cu cutremur pentru a noastra mantuire, cu mare cinste, cu adanca smerenie cantam si cu dragoste graim:

 

Bucura-te, dangat de clopot, ce ne glasuiesti ca toti cei ce urmam invataturilor divine intreolalta sintem una si cu Dumnezeu asemenea;

Bucurd-te, far calauzitor, ce ne indrumezi sa traim viata in iubire si pace, in curatie si in desavarsita armonie a Preasfintei Treimi, a Unimii in Treime;

Bucura-te, blandete si bunatate, cinste si ingaduinta;

Bucura-te, dragoste si dreptate, rabdare si recunostinta;

Bucura-te, trandafir al Noului Ierusalim;

Bucura-te, ca noi bine ne simtim sub carja pastoriei tale;

Bucura-te, crinul arhieriei cel cu placuta mirosire;

Bucura-te, luceafar dumnezeiesc, cu prealuminoasa stralucire;

Bucura-te, lumina biruitoare, necuprinsa de intuneric;

Bucura-te, faptura sfinta din crestet pina in talpi;

Bucura-te, cel ce cu nume de buna biruinta esti numit;

Bucura-te, vrednicule pastor al Bisericii de noi pomenit;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

Condacul 9

 

Toata firea ingereasca se mira, preacuvioase parinte, de ravna ta cea sfinta in a impodobi Biserica, mireasa lui Hristos, cu pravili de sfanta vietuire, cu scoli si tiparnite pentru inmultirea cartilor sfinte, care sa fie spre slava lui Dumnezeu, pentru matuirea sufletelor noastre, intocmai ca niste rauri cu curgerile cu totul de aur, ce veselesc gradinile raiului. Pentru aceasta, uimindu-ne de ravna si de osteneala ta, cantam lui Dumnezeu, Celui preaslavit in sfatul sfintilor: Aliluia!

 

Icosul 9

 

Cu totul te-ai daruit impodobirii scaunului arhieriei, nu numai cu viata ta cea plina de mireasma sfinteniei, ci si cu ravna zidirii de biserici, de scoli si spitale, de schituri si manastiri, pentru ca noi toti care ne impartasim din aceeasi paine si din acelasi potir, sa fim uniti unul cu altul prin impartasirea Aceluiasi Duh Sfant, ca unii ce am aflat mila si har, impreuna cu toti sfintii care din veac au bine-placut Domnului si cu tot sufletul drept ce s-a savarsit intru buna credinta, mai ales cu preasfanta, preacurata, preabinecuvantata, slavita stapana noastra, de Dumnezeu Nascatoarea si pururea Fecioara Maria; pentru care cu bunavointa te laudam, cantand si graind:

 

Bucura-te, cel ce in impodobirea Bisericii pe multi ai intrecut;

Bucura-te, ca vestirea ta a strabatut dincolo de hotarele tarii;

Bucura-te, cel ce te-ai asemanat marilor ierarhi ai lumii;

Bucura-te, cel ce ai fost chemat de la cetele calugarior;

Bucura-te, pastorul cel ales, care ai intrat prin usa oilor in staul;

Bucura-te, cel ce ai adapat turma cu apa cea vie din izvorui de apa nemuritoare intru viata vesnica saltatoare;

Bucura-te, cel ce intelepteste te-ai logodit cu numele cel prea dulce al lui Iisus;

Bucura-te, Biserica prea doritoare sa se cunune cu Hristos;

Bucura-te, ca ostenelile tale au fost jertfite pentru bine, adevar, frumos si sfant;

Bucura-te, striga manastirile cele zidite de tine: Cernica si Pasarea, Frasineiul si Episcopia Ramnicului;

Bucura-te, glasuiesc cu veselie multimile de scoli si biserici, de schituri si manastiri ctitorite de tine;

Bucura-te, striga catre tine cu recunostinta obstile calugaresti de pe intinsul tarii ocrotite de tine;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

Condacul 10

 

Vrand sa-ti mantuiesti turma cea incredintata tie intru pastorirea ta, ai plans cu lacrimi, parinte preacuvioase, vazand cu duhul inmormantarea parintelui Nicandru, cel randuit de tine staret, la plecarea ta de la Lavra Cernicai. Cunoscand gandurile pentru inaltarea ta ale ucenicilor tai, i-ai povatuit la smerenie, tacere, aducandu-le aminte de ceasul intrebarii de la infricosatoarea judecata ce va sa fie. Drept aceea, cu intelepciune luand aminte la darul vederii tale celei duhovnicesti, cu tine impreuna cantam in grai de sarbatoare lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 10

 

Zid nebiruit te-ai aratat Bisericii lui Hristos, preablandule parinte, ridicat la darul proorociei prin inaltimea intelepciunii si sfinteniei tale. Pentru aceasta si noi te rugam sa risipesti de la noi intunericul inselaciunii si la primavara linistitei odihne ceresti sa ne aduci cu caldura Duhului Sfant, ca, incununandu-te cu laudele ca si cu niste flori duhovnicesti, sa te cinstim graind:

 

Bucura-te, albina proorociei, cea aducatoare de miere duhovniceasca;

Bucura-te, alauta a Duhului Sfant, dulce viersuitoare;

Bucura-te, om ceresc si inger pamantesc, care pe cele viitoare le vezi ca si cum ar fi de fata;

Bucura-te, carbune duhovnicesc al focului ceresc, datator de viata;

Bucura-te, ca ai prevestit sfarsitul vrajbei si silniciei omenesti;

Bucura-te, ca ai vazut peste veacuri intronarea in lume a pacii dumnezeiesti;

Bucura-te, ca ucenicii s-au intarit deplin in credinta prin daruriie tale;

Bucura-te, luminatorul celor saraci de cunostinta;

Bucura-te, inceput de vrei, de nadejdi si de inviere;

Bucura-te, inflorire de muguri si primaveri;

Bucura-te, cel prin care sunt risipite taberele tulburatorilor demoni;

Bucura-te, ca prin tine s-au mantuit sufletele pastoritilor tai;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

Condacul 11

 

Spus-ai ierarhe preaintelepte, ucenicilor tai: Luati aminte de voi insiva la cele ce cugetati in inimile voastre; sa nu ganditi desertaciuni pentru ca deseori ne invrednicim de soli ceresti, Maica Domnului cu sfintii ingeri. Iar mai-nainte de mutarea ta la cele vesnice, instiintat fiind de catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu despre ziua si ceasul iesirii tale din cele vremelnice, ai fagaduit ucenicilor tai ca de vei avea ascultare inaintea lui Dumnezeu, te vei ruga pentru ei. Pentru aceasta, da-ne si noua, cu rugaciunile tale cele bine-primite, trecere fara primejdie prin marea vietii, ca, ajungand cu inimi ranite de dor la limanul manturii sa inaltam impreuna cu tine lui Dumnezeu sfanta cantare: Aliluia!

 

Icosul 11

 

Aratatu-ti-s-a insasi Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, ierarhe mult-milostive, vestindu-ti sfarsitul; si, fiind instiintat mitropolitul Nifon despre plecarea ta din viata aceasta si venind el la tine cu smerita dragoste, ai spus ca "si pentru Nifon este nadejde de mantuire" si ai proorocit ca la sapte ani cand tu vei fi dezgropat, Nifon va intra in mormant. Aceasta intamplandu-se intocmai, cu smerenie te laudam, zicand:

 

Bucura-te, cel ce te asezi in soborul celor sfinti;

Bucura-te, ca te veselesti cu sfintii parinti;

Bucura-te, mostenitorul Bisericii celei triumfatoare din cer;

Bucura-te, ajutatorul Bisericii celei luptatoare de pe pamant;

Bucura-te, smirna cu Dumnezeiasca mireasma a Liturghiei;

Bucura-te, ca impreuna cu tine, toata suflarea si toata faptura lauda maretia cea neajunsa a Dumnezeirii;

Bucura-te, ca acum te desfatezi in frumusetile raiului;

Bucura-te, ca te bucuri luminat in camara imparateasca;

Bucura-te, cu Vasile, Grigore si Ioan Gura de Aur al Bisericii luminator;

Bucura-te, dulce chemator al imparatiei ceresti, fluier pastoresc;

Bucura-te, ca Cel fara de moarte te-a invrednicit de lumina cea lina;

Bucura-te, iubit arhiereu al preacuratei si neprihanitei Fecioare, care luminezi pe cele intunecate si aduni pe cele risipite;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

Condacul 12

 

Minune s-a vazut la trecerea ta din viata aceasta, parinte preacuvioase, ca ti s-a prelungit viata, dupa dorinta ta, pana la slujirea Sfintei Invieri, in care zi sarbatorim omorarea mortii, sfaramarea iadului, inceputul altei vieti vesnice si, rugandu-te in paraclisul chiliei tale, ai luat Sfintele Taine; apoi pecetluindu-te cu semnul Sfintei Cruci ai zis: "Sfanta Cruce, ajuta-mi!", "Slava lui Dumnezeu pentru toate!" si "Sa ne vedem in Rai!". Si dandu-ti sufletul pe bratele ucenicilor tai si Lumina cea negraita asupra fiintei tale stralucind, ai trecut la cele vesnice, impreuna cu ingerii cantand: Aliluia!

 

Icosul 12

 

Cel ce prin curatia vietii tale celei ingeresti te-ai invrednicit a vedea preafericita fata a Treimii Celei de o fiinta si nedespartita si neincetat te rogi pentru buna sporirea Bisericii lui Hristos, pe care din frageda virsta si pana la sfarsitul vietii tale cu multe osteneli ai sprijinit-o, facatorule de bine al sufletelor noastre, ierarhe Calinic de Dumnezeu incununate, primeste lacrimile noastre de multumire pentru tot darul cel bun si tot darul cel desavarsit mijlocit noua de sus de la Parintele luminilor; pentru care cu dragoste te binecuvantam, graind:

 

Bucura-te, cel ce ai aflat comoara din Evanghelie;

Bucura-te, ca pe aceasta ai castigat-o cu osteneli calugaresti;

Bucura-te, cerbul cel sprinten al muntilor duhovnicesti;

Bucura-te, prieten iubit al puterilor ingeresti;

Bucura-te, ca ai impodobit haina de nunta, cu virtutile tale;

Bucura-te, ca acum vezi pe Acela de care erai dorit;

Bucura-te, privitorule al celor ce nu se pot rosti in graiuri omenesti;

Bucura-te, ca acum ai descoperit tainele cele dumnezeiesti;

Bucura-te, ogorul cel cu bogata rodire al Semanatorului ceresc;

Bucura-te, rugatorule fierbinte pentru a noastra mantuire;

Bucura-te, comoara virtutiior crestinesti la lume impartita;

Bucura-te, icoana firii omenesti celei indumnezeite;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

Condacul 13

 

O, prealuminate parinte ierarhe Calinic, primeste smerita noastra rugaciune, precum Mantuitorul a primit cei doi bani ai vaduvei, si cere pentru noi dar si putere, ca toate poftele trupesti calcand, sa vietuim in buna cinstire si curatie, agonisind iertare de pacate si trecere fara primejdie in ceasul mortii, si cand vom trece noi intru nadejdea invierii spre viata de veci, pururea sa ne desfatam de preafericita fata a lui Dumnezeu Celui in Treime inchinat si slavit, cantandu-I cu toti sfintii: Aliluia!

 

O, prealuminate parinte ierarhe Calinic, primeste smerita noastra rugaciune, precum Mantuitorul a primit cei doi bani ai vaduvei, si cere pentru noi dar si putere, ca toate poftele trupesti calcand, sa vietuim in buna cinstire si curatie, agonisind iertare de pacate si trecere fara primejdie in ceasul mortii, si cand vom trece noi intru nadejdea invierii spre viata de veci, pururea sa ne desfatam de preafericita fata a lui Dumnezeu Celui in Treime inchinat si slavit, cantandu-I cu toti sfintii: Aliluia!

 

O, prealuminate parinte ierarhe Calinic, primeste smerita noastra rugaciune, precum Mantuitorul a primit cei doi bani ai vaduvei, si cere pentru noi dar si putere, ca toate poftele trupesti calcand, sa vietuim in buna cinstire si curatie, agonisind iertare de pacate si trecere fara primejdie in ceasul mortii, si cand vom trece noi intru nadejdea invierii spre viata de veci, pururea sa ne desfatam de preafericita fata a lui Dumnezeu Celui in Treime inchinat si slavit, cantandu-I cu toti sfintii: Aliluia!

 

Apoi se zice iarasi Icosul intai

 

Adunarea ingerilor si soborul oamenilor cunoscandu-te ca pe un vindecator al bolnavilor, ajutator al saracilor si indreptator al monahilor, cel ce ai dus viata ingereasca pe pamant si prin nevointe si fapte bune te-ai adus jertfa neintinata lui Hristos, te lauda, o Sfinte Ierarhe Calinic, si cu dragoste graieste tie:

 

Bucura-te, alesul lui Dumnezeu, placutul tuturor sfintilor, lauda arhanghelilor si bucuria ingerilor;

Bucura-te, veselia pruncilor si mireasma chipului calugaresc;

Bucura-te, scutul si acoperamantul Cernicai, ocrotitorul Bucurestiului, pazirea Frasineiului si lauda Ramnicului Severin;

Bucura-te, lauda cea mare, ca, dupa darul lui Dumnezeu, cu cuvantul tau ai legat ca parte femeiasca la Frasinei sa nu intre;

Bucura-te, ca prin pilda vietii tale esti calauza buna ostenitorilor in viata calugareasca;

Bucura-te, ca de mari daruri te-ai invrednicit, fiind bolnavilor tamaduire, orbilor vedere, surzilor auzire, mutilor graire;

Bucura-te, izbavitorul celor nedreptatiti, bucuria celor necajiti si veselia celor ce nadajduiesc intru tine si te cheama intr-ajutor;

Bucura-te, indreptatorul celor rataciti, ridicarea celor cazuti si vistieria faptelor celor bune;

Bucura-te, locasul luminii celei dumnezeiesti, organ al Preasfantului Duh si stalp neclintit al Bisericii;

Bucura-te, bine-luptatorule, cel ce ai fost neinvins de furtuni si de ispite;

Bucura-te, parinte, de trei ori fericite;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

 

 

si Condacul intai

 

Pomenirea ta cea purtatoare de lumina, Ierarhe Calinic, veseleste sufletele celor credinciosi si atingerea de racla sfintelor tale moaste sfinteste siturile si daruieste tamaduiri; pentru aceasta, dupa datorie, te cinstim pe tine si cu bucurie iti cantam: Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!