Biblioteca

Biblioteca Eparhială (aripa veche şi cea nouă) cuprinde cărţi de teologie, lucrări de literatură, studii ştiinţifice, reviste teologice din ţară şi străinătate precum şi carte veche de patrimoniu.

Biblioteca veche, situată în incinta veche a Centrului Eparhial, în aceeaşi clădire cu tipografia, păstrează la loc de cinste cartea de patrimoniu împărţită pe 2 secţiuni: carte veche românească (1.524 buc.) şi carte veche străină (324 buc.).

Biblioteca nouă, situată la etajul I al Complexului Cultural-Religios „Sfântul Antim Ivireanul”, împodobită cu un frumos mobilier sculptat în lemn de paltin, adăposteşte un număr de aproximativ 9.500 de volume, din care o treime sunt în limba franceză, engleză şi germană. Pe lângă cărţile şi revistele teologice aici se regăsesc şi opere ale literaturii române şi străine, precum şi dicţionare, enciclopedii, albume şi studii ştiinţifice (medicină, economie, etc.).

Tot aici sunt amenajate câteva corpuri dedicate bibliotecilor ce au aparţinut episcopilor râmniceni Vartolomeu Stănescu (1920-1938) şi Iosif Gafton (1943-1984).

Din anul 2009 a fost înfiinţată şi secţia dedicată educaţiei religioase în şcoală şi biserică, intitulată “Biblioteca pentru copii”. Aici, în parteneriat cu I.S.J. Vâlcea, Centrul Eparhial al Episcopiei Râmnicului, profesori de religie şi preoţi, se desfăşoară activităţi cultural-religioase cu tinerii din eparhie.
 

Bibliotecar: Pr. Florin Ciutescu
Tel: 0250.731170 (int.25); Mob: 0766.633234
e-mail: 

 

Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca