Alte cladiri

 CANCELARIA VECHE

A doua clădire din incinta Episcopiei este vechea tipografie, cunoscută sub denumirea de „vechea cancelarie”. A fost ridicată pe ruinele arse ale clădirilor incintei care au servit, în timpul Sfântului Calinic, de clase, bucătării, dormitoare, iar mai târziu acelaşi lucru, noului seminar de peste vale, până în anul 1930.

Între anii 1963-1965 aceste clădiri, învechite şi expuse degradării, au fost restaurate. Ţinând seama de nevoia de spaţiu pentru camere de oaspeţi, s-a procedat la o nouă împărţire a interiorului. S-au amenajat în capătul de răsărit al parterului 5 apartamente, s-au păstrat sala de festivităţi, atelierele tipografiei şi arhiva spre apus, iar prin coborarea mai jos a plafoanelor, podul a fost transformat în camere de oaspeţi pentru personalul clerical, protoierie, consistoriu şi depozit pentru arhiva veche.

În capătul răsăritean al incintei, la intrarea în curtea reşedintei episcopale, se află turnul clopotniţei ridicat în anul 1678 de Episcopul Ştefan. Reparat în anul 1742 de Episcopul Climent, a ars în 1747 şi a fost rezidit în forma de astăzi, în anul 1882, de Episcopul Iosif Bobulescu.

CANCELARIA NOUĂ

În anul 1957, spre dealul Capelei, s-au clădit pe locul unor magazii, clădirile numite „noile cancelarii”. Recurgându-se la denivelarea terenului, printr-un ingenios proiect de construcţii, s-a realizat o clădire, cu parter şi etaj. La parter s-a instalat şi functionează în condiţii optime, turnătoria eparhială de lumânări cu un atelier spaţios, o sală de cazane, magazii şi alte depozite.

La etaj, s-au clădit birourile cancelariei care, în urma unui studiu minuţios au fost împărţite pe cele 3 secţii de activitate administativă: economică, bisericească şi culturală, în jurul a trei holuri care dau într-un pridvor lucrat în stil românesc în stâlpi de stejar.

În spatele lor, au fost ridicate în anul 1957 magazii, garaje, ateliere mecanice şi de tâmplărie, clădiri care din vara anului 2008 nu se mai regăsesc, pe amplasamentul lor fiind acum o piaţetă în centrul căreia se ridică maiestos crucea domnitorului Constantin Şerban Voievod de la 1656.

CASELE BOLNIŢEI

Sub poalele dealului Capelei, de o parte şi de alta în faţa bisericuţei Bolniţe, se află două corpuri de clădiri ridicate pe ruinele caselor Bolniţei ce au fost la început chiliile ieromonahului Teodor Olănescu, ale lui Pahomie Bujoreanu şi Leontie Monahul, ctitori ai bisericii Bolniţa alături de Climent Episcopul. În timp ele au servit ca spital, în vremea războiului pentru independenţă, sau săli de clasă pentru Şcoala de Cântareţi Bisericeşti.

Astăzi şi-au reluat menirea pentru care au fost ridicate şi anume locuinţe pentru personalul monahal al Episcopiei.

CHIOŞCUL EPISCOPAL

Chioşcul episcopal, a fost construit în stil japonez, cu verande de jur împrejurul încăperii din centru, cameră ce e luminată de patru ferestre. A servit drept birou de lucru al Episcopului pe timpul verii. O alee străjuită de brazi seculari leagă chioşcul de Palatul Episcopal.

Pereţii din interiorul biroului adăpostit de chioşc sunt pictaţi în ulei redând chipuri de sfinţi, voievozi şi ierarhi, ctitori din Râmnic şi de pretutindeni.

FÂNTÂNA LUI FILOTEI

Din toate fântânile evului mediu râmnicean, una singura s-a păstrat: fântâna episcopului Filaret, pe care scrie într-o curată şi frumoasă limbă românească: 
S-au ridicat această fântână de Preasfinţitul Episcop al Râmnicului chiriu chir Filaret, 1784 spte(m)v(r)ie 1.
          Cursul apei de fântână,
          Când va fi reace şi bună,
          Şi setea o potoleşte,
          Şi vederea înveseleşte.
          Şi până când apa curge,
          Pomenirea nu se stinge
          Şi tuturor le vesteşte,
          Şi pe ctitori proslăveşte

CRUCEA LUI CONSTANTIN ŞERBAN VOIEVOD 1656

Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, Amin. S-a făcut această Sfântă Cruce pentru rugăciunea şi lauda Sfântului Părintelui Nostru Nicolae al Mira Likiei, episcop. Şi a făcut această cruce Io Constantin Şerban Voevod şi Doamna sa Bălaşa, cu blagoslovenia Părintelui Dionisie episcop de Râmnic, mart. 9, anul 7164 (1656)”. [trad. din limba slavonă N. Iorga]

CANTINA SOCIALĂ

În imediata apropiere a Complexului Cultural „Sfântul Antim Ivireanul”, în anul 2002, a fost ridicată o Cantină socială unde primesc o masa caldă peste 100 de persoane fără posibilităţi materiale.

 

Cantina socială
Casa de oaspeţi
Clopotniţa
Casele bolniţei
Chioşcul Episcopal
Crucea lui Constantin Şerban Voievod 1656
Fântâna Episcopului Filaret