Adunarea Eparhială

• Organul deliberativ al eparhiei este Adunarea Eparhială alcătuită din reprezentanţi ai clerului şi credincioşilor (în proporţie de 1/3 clerici şi 2/3 mireni), iar organul executiv este Consiliul Eparhial care se întruneşte lunar şi ia în discuţie toate problemele administrative, culturale, economice şi de asistenţă socială ale eparhiei (are în componenţă trei membrii clerici şi şase mireni). Abaterile disciplinare ale clerului sunt supuse judecăţii Consistoriului Eparhial. Eparhia are reprezentanţii ei în Adunarea Naţională Bisericească.

Preşedintele Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Râmnicului este Înaltpreasfinţitul Părinte Gherasim Cristea.

Adunarea Eparhială are următorii membri:

Comisia Administrativ-Bisericească

Pr. Ion ILIESCU – Preşedinte
Pr. Nicolae MILEA – Raportor
Romeo RĂDULESCU
Ion DINOACĂ
Alexandru MOŞTEANU
Constantin NECŞOIU

Comisia Cultural-Educaţională

Pr. IVAN ILIE – Preşedinte
Pr. MOGA NICOLAE – Raportor
Ion ALBESCU
Dumitru CIOACĂ
Gheorghe NIŢĂ
Dumitru ŞTEFLEA

Comisia Economico-Bugetară şi Patrimonială

Pr. Emanoil NEŢU – Preşedinte
Pr. Emil IONESCU – Raportor
Vasile BLEOTU
Gheorghe IVAN
Ion CULIN

Comisia Social-Filantropică

Pr. Petre VEŢELEANU – Preşedinte
Pr. Irinel DOVLEAC – Raportor
Alin PAVELESCU
Octavian PARASCHIV
Florinel CONSTANTINESCU
Constantin CEAUŞU

Comisia Organizatorică, Juridică şi de Validare

Pr. Nicolae PROTEASA – Preşedinte
Pr. Gabriel NEAGOE – Raportor
Nicolae OLTEANU
Petre DINESCU
Anton MIŢARU
Cristian BUICAN