Schitul Dobruşa

Hram: 
Intrarea în biserică a Maicii Domnului
Stareţ/ă: 
Ioanichie Mânzală
Adresă: 
Street:
sat Dobruşa

City:
com. Zlătărei
, Valcea
Romania

Schitul este situat în comuna Zlătărei, satul Dobruşa, judeţul Vâlcea, la 15 km de orasul Drăgăşani (prin comuna Ştefăneşti) şi la 7 km de Drăgăşani (prin satul Capul Dealului).

Biserica, cu hramul ,,Intrarea in Biserică a Maicii Domnului”, una din cele mai vechi fundaţii din Oltenia, cu ctitori necunoscuţi, fost schit de călugări (ea se poate plasa - ca vechime - alături de Cozia Veche şi Vodiţa lui Nicodim, fiind atestată documentar din anii 1500-1520, când se face pomenire despre daniile lui jupân Radu, jupân Badea, paharnic şi jupâniţa Vlădoaia, către acest schit.

Reparată la 1610 ,,cu cei 1.000 de galbeni” ai lui Radu Buzescu, proveniţi de la jupâniţa Stanca, prima lui soţie (ca moştenitoare a acestei fundaţii odată cu toate daniile ei). Este renovată apoi în vremea celei de a doua închinări care i s-a făcut către Episcopia Râmnicului, la 2 mai 1675, de către episcopii Ştefan (1673-1693) şi Ilarion (1693-1705).

Între anii 1771-1774, este zugravită de o obşte de zugravi în timpul celor doi episcopi de Râmnic - Partenie (1764-1771) şi Chesarie (1773-1780), de către ieromonahul Daniil şi preotul zugrav din Suteşti, ajutat şi de fraţii lui, Nicolae iereul, ierodiaconul Rafaiel, ierodiaconul Dumitrasco şi de Petru (ucenic şi calfă). A fost acoperită în anul 1888 de către săteni, prin stăruinţa preotului N. Constantinescu.

Închisă din cauza ruinării, în anii 1907-1908, i s-a făcut acoperişul în anul 1926 de către săteni, prin stăruinţa preotului folclorist Teodor Bălăşel. A fost reparată şi pardosită cu mozaic în anul 1937 când a fost redeschisă şi redată cultului.

Caracteristica în arhitectonica acestei construcţii rămâne încăperea interioară dintre naos şi pronaos (tip unic în Ţara Românească, frecventă însă, în Moldova secolului al XVI-lea), destinată ca gropniţă, dar fără o întrebuinţare în acest sens, aşa cum o dovedesc sondajele recent făcute.

O grijă deosebită i-a purtat acestui aşezământ de la Dobruşa, Episcopia Râmnicului şi Argeşului, care a reparat-o în parte, între anii 1956-1958 iar în anul 1962, în întregime, redându-i bisericii înfăţişarea iniţială, înlăturându-se adăugirile şi tencuiala exterioară, rămânând în exterior cu cărămidă aparentă, consolidând-o prin subzidire, prin centuri de beton armat, acoperind-o cu şiţă, pardosind-o cu cărămidă dublu presată. Este monument istoric.

Lângă schit s-a ridicat o casă nouă, iar în jur s-a plantat vie din soiuri alese, folosită pentru extragerea vinului liturgic. Biserica a fost restaurată în anul 1998 cu cheltuiala enoriaşilor şi a stareţului.

 

Biserica Schitului Dobruşa
Biserica Schitului Dobruşa - pictura murală