Mânăstirea Stânişoara

Hram: 
Sfântul Gheorghe
Stareţ/ă: 
Laurenţiu Popa
Adresă: 
City:
loc. Călimăneşti
, Valcea
Romania

Mânăstire de călugări, cu hramul ”Sfântul Gheorghe”, mânăstirea Stânişoara este amplasată la poalele masivului Cozia, pe versantul său sudic, pe teritoriul localităţii Călimăneşti, judeţul Vâlcea. Accesul se face pe valea Păuşa-Stânişoara pe directia nord, plecând din halta CFR Păuşa-Căciulata, la aproximativ 6 km, sau din statia CFR Turnu, pe directia est, la aproximativ 4 km.

La Nucet-Stânişoara, primul aşezământ monahal a fost un schit construit din lemn (nu se cunoaşte data construirii), ce se leagă de numele sihaştrilor Meletie, Neofit, Isaia şi alţii, veniţi pe aceste locuri de la mânăstirea Cozia şi trăitori ai peşterilor de aici.

În 1747, Gheorghe Clucerul, împreună cu alţi boieri din Piteşti, zidesc aici o biserică ce a fost pustiită în 1788 de năvălitorii turci, care au încendiat biserica iar pe călugări iau omorât.

Între anii 1803-1806 este reconstruit schitul Nucet-Stânişoara de către monahii Sava şi Teodosie, veniţi de la Athos, sprijiniţi de episcopul Iosif I al Argeşului, dar incendiul din 1850 va distruge întregul aşezământ.

Actuala biserică din piatră a fost construită între anii 1903-1908, sub ctitoria episcopului Gherasim Timuş, stareţ fiind Nicodim Manu. În anul 1937 se construieşte biserica paraclis. Au participat la punerea pietrei de temelie şase arhierei membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. La aceea vreme în incinta mânăstirii se găsea o casă de odihnă cu 100 de paturi.

Întregul aşezământ monahal se află într-un cadru natural liniştit, înconjurat de frumuseţi naturale ispititoare. Monahii duc o viaţă austeră hrănindu-se fără carne.

 

Mânăstirea Stănişoara
Biserica veche
Biserica nouă
Biserica nouă - interior