Mânăstirea Mamu

Hram: 
Sfântul Nicolae
Stareţ/ă: 
Pavelina Aurora Ioniţă
Adresă: 
City:
com. Lungeşti
, Valcea
Romania

Sfânta Mânăstire Mamu, cu hramul "Sfântul Ierarh Nicolae", este situată pe Valea mamului, în comuna Lungeşti, satul Stăneşti-Lunca şi este ctitoria domnitorului Constantin Brâncoveanu.

Prima construcţie a bisericii - din lemn la vremea aceea - datează din veacul al XVI-lea şi este cu probabilitate ctitoria Vilaei din familia Mogoşeştilor. A fost refăcută de către Doamna Stanca, mama lui Constantin Brâncoveanu, ca mai apoi să fie reclădită din zid de însuşi domnitorul Constantin Brâncoveanu în anul 1696. Pictura în frescă a fost executată în stil brâncovenesc de către renumiţii pictori Pîrvu Mutu şi Marin, fiind terminată la 1699.

Între anii 1842-1843, fiind căzută turla centrală a bisericii, din cauza unui cutremur din anul 1838, stareţa Meletina reface turla din lemn şi peste pictura brâncovenească face pictură nouă în tempera, "zugrav fiind Ghermano ieromonah cu ciracii săi: Popa Constantin - zugravul şi Gheorghe Bălăceanu - zugravul". Între anii 1910-1915, comunitatea credincioşilor din satul Lungeşti cu ajutorul Casei Bisericii, reface din cărămidă clopotniţa, reacoperă biserica cu tablă din aramă şi îndepărtează pictura în tempera făcută în timpul stareţei Meletina, punând în valoare pictura brâncovenească a bisericii, în afară de turlă căreia i se face pictată nouă.

Clopotniţa este deasupra pridvorului bisericii şi are două clopote în greutate de 60 de kg. unul şi 30 de kg. celălalt, ambele datând din vremea lui Constantin Brâncoveanu, deşi nu au nici-o inscripţie exemplificativă.

Ansamblul mânăstiresc de la Mamu este compus din biserică şi două corpuri de clădiri, amplasate pe latura de sud şi de vest a bisericii. Toate acestea au fost ridicate în 1696 de către vrednicul de pomenire domnitor Constantin Brâncoveanu, fiind monumente istorice. Ultima reparaţie radicală a clădirilor mânăstirii a fost făcută în 1956-1957, când au fost refăcute lucrările de zidărie şi acoperiş. Astăzi, din iniţiativa şi sub directa îndrumare a Preasfinţitului Părinte Gherasim, Episcopul Râmnicului, s-au reluat lucrările de consolidare şi restaurare a întregii mânăstiri. Trebuie menţionat faptul că, acest lucru nu a fost posibil până acum deoarece din 1961 până astăzi, în incinta mânăstirii a funcţionat un cămin-spital pentru bătrâni. 

Mânăstirea Mamu - vedere de ansmblu
Biserica Mânăstirii Mamu - pictura interioară