Mânăstiri

Harta mănăstirilor şi schiturilor vâlcene

Istorica Eparhie a Râmnicului, atestată documentar la anul 1503, este, după Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, a doua eparhie din ţară ca număr de lăcaşe sfinte. Mulţimea aşezămintelor monahale ctitorite în acest bogat şi frumos pământ binecuvântat de Dumnezeu a făcut ca judeţul Vâlcea să fie cunoscut încă din vechime şi sub numele de „Ţinutul Sfânt al Mânăstirilor”.

Ţinutul vâlcean, presărat pe tot cuprinsul său cu mânăstiri, schituri, biserici, troiţe şi cruci de pomenire sau de hotar, este o adevărată grădină a ortodoxiei româneşti şi universale în care seminţele creştinismului ortodox, seminţele credinţei strămoşeşti încolţesc cu vigoare încă din zorii formării naţiei române.

Arhim. dr. Vartolomeu Androni,
Stareţ al Mânăstirii Cozia şi Exarh al Mânăstirilor şi Schiturilor din Eparhia Râmnicului

 

Bucuria de a avea în această zonă 23 de mânăstiri şi schituri - adevărate vetre de spiritualitate şi cultură - în care găsim, pe lângă viaţa curată trăită în „Hristos şi cu Hristos”, Sfinte Moaşte şi Sfinte Icoane făcătoare de minuni, ne îndreptăţeşte să o împărtăşim şi altora, făcându-le cunoscută frumuseţea lor şi pe cale virtuală. Să nu uităm că în aceste mânăstiri s-au pus bazele limbii române, copiindu-se şi tipărindu-se o seamă de cărţi, care au contribuit - în timp - la formarea şi dezvoltarea limbii literare.

Această secţiune a site-ul se vrea a fi un adevărat ghid al mânăstirilor şi schiturilor vâlcene, dar şi un mijloc de comunicare cu cei care sunt dornici să le viziteze, punându-le la îndemână date preţioase despre istoricul fiecărui locaş în parte şi oferindu-le informaţii despre accesul la ele, localizarea şi telefoanele de contact.

Toate aşezăminte monahale din ţinutul Vâlcei, în număr de 23, sunt monumente istorice, excepţie făcând Schitul Lacul Frumos – Vlădeşti şi Mânăstirea Boia – Câineni, a căror vechime nu le dă acest statut. Prezentarea lor este ordonată alfabetic, începând cu mânăstirile şi terminând cu schiturile.

Arhid. drd. Cristian-Ioan Cioteanu,
Coordonator administrare site-ul Arhiepiscopiei Râmnicului

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
Ambrozia Rucăreanu
Street:
sat. Bistriţa

City:
com. Costeşti
, Valcea
Romania
Adormirea Maicii Domnului
Mihaela Tamaş
Street:
sat Bistriţa

City:
com. Costeşti
, Valcea
Romania
Pogorârea Duhului Sfânt
Ierusalima Lazari
Additional:
sat Blănoiu

City:
comuna Racoviţa
, Valcea
Romania
Acoperământul Maicii Domnului
Ieroslavia Popescu
Street:
sat Grebleşti

City:
com. Câineni
, Valcea
Romania
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
- -
Street:
sat Călineşti

City:
com. Brezoi
, Valcea
Romania
Sfânta Treime
Arhim.Dr. Vartolomeu Androni
City:
loc. Călimăneşti
, Valcea
Romania
Naşterea Maicii Domnului
Emanuela Oprea
City:
com. Frânceşti
, Valcea
Romania
Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul
Adormirea Maicii Domnului
Arhim. Neonil Ştefan
City:
com. Muereasca
, Valcea
Romania
Mânăstirea Govora - vedere din exterior
Adormirea Maicii Domnului
Heruvima Covaci
Street:
sat Govora

City:
com. Mihăeşti
, Valcea
Romania
Sfinții Trei Ierarhi
Sfântul Gherasim cel Nou
Macarie Roman
Additional:
sat Gruiul Lupului

City:
loc. Racoviţa
, Valcea
Romania
Sfinţii Impăraţi Constantin şi mama sa Elena
Pavelina Gagea
Postal Code:
30459
City:
loc. Horezu
, Valcea
Romania
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
Maria Popa
City:
loc. Băile Olăneşti
, Valcea
Romania
Sfântul Nicolae
Pavelina Ioniţă Aurora
City:
com. Lungeşti
, Valcea
Romania
Adormirea Maicii Domnului
Anastasia Honciu Felicia
Street:
sat Valea Cheii

City:
com. Cheia
, Valcea
Romania
Sfântul Gheorghe
Arhim. Laurenţiu Popa
City:
loc. Călimăneşti
, Valcea
Romania
Sfânta Treime
Tecla Bădescu
Street:
sat Surpatele

City:
com. Frânceşti
, Valcea
Romania
Intrarea în biserică a Maicii Domnului
Ierom. Ioanichie Trifa
City:
loc. Călimăneşti
, Valcea
Romania
Sfântul Ioan Botezătorul
Arsenia Maxim
Street:
sat Gurguiata

City:
lângă Olăneşti
, Valcea
Romania
Intrarea în biserică a Maicii Domnului
Protos. Ioanichie Mânzală
Street:
sat Dobruşa

City:
com. Zlătărei
, Valcea
Romania
Naşterea Maicii Domnului
Heruvima Brezan
City:
com. Stoeneşti
, Valcea
Romania
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
Ierom. Galaction Zelig Gavriil
Additional:
sat. Pleaşa

City:
com. Vlădeşti
, Valcea
Romania
Naşterea Maicii Domnului
Mariami Tunza Mura
City:
loc. Călimăneşti
, Valcea
Romania
Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul
Protos. Ieronim Tamaş
City:
loc. Băile Olăneşti
, Valcea
Romania
Sfântul Grigorie Decapolitul
Mihaela Tamaş
Street:
sat Bistrița

City:
comuna Costești
, Valcea
Romania
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
Ierom. Varsanufie Gherghel
City:
com. Bărbăteşti
, Valcea
Romania
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
Sava Pleşa
City:
loc. Râmnicu Vâlcea
, Valcea
Romania