PS Emilian Lovişteanul

DATE PERSONALE
Data naşterii: 12 februarie 1972
Locul naşterii: Loc. Berezeni, jud. Vaslui

STUDII
- 1990-1995 Seminarul Teologic Liceal ,"Veniamin Costachi", M-rea Neamţ;
- 1996-2000 Facultatea de Litere şi Teologie, Universitatea ,"Ovidius", Constanţa, Specializarea Teologie-Istorie;
- 2000-2002 Masterat, Specializarea Istorie veche-medievală în cadrul Facultăţii de Istorie, Universitatea "Ovidius", Constanţa;
- 1999 – Cursuri privind conservarea şi protejarea patrimoniului bisericesc naţional, organizate de Secretariatul de Stat pentru Culte;
- 2001 – Curs de limba engleză organizat de către Consiliul Mondial al Bisericilor (Geneva) la Academia Ortodoxă din Vilemov, Cehia;
- 2003-2008 - Doctorand, Specializarea Istoria Bisericii Ortodoxe Române, cu teza de doctorat "Mitropolia Moldovei şi Sucevei: Arhiepiscopia Iaşilor în prima jumătate a secolului al XX-lea (1900-1948)", elaborată sub îndrumarea acad. prof. univ. dr. Emilian Popescu, în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi;
- 2005 Stagiu de perfecţionare a limbii engleze la Comunitty of the Resurrection, Mirfield şi cursurile de teologie din cadrul Colegiului Teologic Resurrection, Marea Britanie.
- din 13.01.2009 – Doctor în Teologie

ACTIVITATEA DIDACTICĂ
2004-2009 Asistent universitar în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.
2009 – prezent Lector universitar în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.

FUNCŢII ADMINISTRATIVE ŞI ONORIFICE
1998-2001 Mare Eclesiarh al Mănăstirii Neamţ;
2001 – Referent la Centrul eparhial Iaşi;
2002-2005 Preot spiritual al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi;
2006 – în prezent Membru în Comisia liturgică a Arhiepiscopiei Iaşilor;
2007-2008 Preşedinte al Consistoriului monahal din Arhiepiscopia Iaşilor.
2008-2009 Consilier cultural al Arhiepiscopiei Iaşilor.
2009 – Exarh pentru judeţul Iaşi.
2009 - Ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa de lucru din 29 octombrie. Hirotonit ca Arhiereu şi instalat ca Episcop-Vicar la data de 14 noiembrie.

ACTIVITATEA STIINŢIFICĂ

A. LUCRĂRI PUBLICATE

I. Volume în colaborare:
1. Cetatea Sfintei Parascheva – Catedrala si ansamblul mitropolitan Iaşi, coautor pr. Nicolae Dascălu, Ed. Trinitas, Iaşi, 2007.
2. Sfinţi ocrotitori ai Moldovei - canonizaţi în perioada 1992-2009, Editura Doxologia-MMB, Iaşi, 2009, 103p.+16 p. foto. ISBN: 978-606-92105-6-7

II. Studii
a) publicate în volume colective:
1. Mănăstirea Neamţ – Activitatea de aşternere a cărţii cultice româneşti şi circulaţia cărţii nemţene între secolele XIV-XVI – consideraţii generale, în volumul „Istorie si diplomaţie în relaţiile internaţionale. Omagiul istoricului Thasin Gemil”, Ovidius University Press, Constanţa, 2003, p. 155-162;
2. Legăturile Bisericii Ortodoxe Romane cu Biserica Anglicană - aspecte generale, în volumul „Omagiul profesorului Nicolae V. Dură la 60 de ani”, Edit. Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2006, p. 698-702.
3. Promovarea literaturii române bisericești şi a unității de limbă prin propovăduirea şi transmiterea Cuvântului lui Dumnezeu, în volumul „Sfânta Scriptură si Sfânta Liturghie – izvoare ale vieţii veșnice”, volum îngrijit de Pr. Lect. Dr. Mihai Vizitiu, Edit. Trinitas, Iaşi, 2008, p. 436-443;
4. Prietenul monahilor, în volumul „Părintele Arhidiacon Ioan Ivan – Comoara de sub tâmpla
Mănăstirii Neamţ”, Edit. Trinitas, Iaşi, 2009, p. 97-101;

b) publicate în reviste de specialitate:
1. Locul Sfintei Mănăstiri Neamţ în spiritualitatea românească a secolelor XIV-XVI (I), în „Teologie şi Viaţă”, mai-august (5-8) 2002, p. 131-147;
2. Locul Sfintei Mănăstiri Neamţ în spiritualitatea românească a secolelor XIV-XVI (II), în „Teologie şi Viaţă”, septembrie-decembrie (9-12) 2002, p. 108-125;
3. Contribuţii filantropice ale preoţilor din Arhiepiscopia Iaşilor în timpul Primului Război Mondial, în „Teologie si Viaţă“, iulie-decembrie (7-12) 2003, p. 229-236;
4. Personalităţi ale cinului călugăresc nemţean de la sfârșitul secolului al XIV-lea până în secolul al XVI-lea, în „Analele Ştiințifice ale Universității «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie, tomul VIII, 2003, p. 281-286; ISSN: 1841-849X.
5. Stefan cel Mare si Sfânt si Mănăstirea Neamţ, în „Analele Ştiințifice ale Universității «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie, tomul IX, 2004, p. 51-58 si în „Analele Universității din Craiova”, Istorie, Anul IX, nr. 9, 2004, Editura Universitaria, p. 85-89; ISSN: 1841-849X.
6. Situaţia economică a Arhiepiscopiei Iaşilor în prima jumătate a secolului al XX-lea, în ,,Teologie si Viaţă”, ianuarie–iunie (1-6) 2005, p. 307-319;
7. Acțiuni religioase si politice din Mitropolia Moldovei si Bucovinei în prima jumătate a secolului al XX-lea, în „Analele Științifice ale Universității «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie, tomul X, 2005, p. 55-72; ISSN: 1841-849X.
8. De la „altarul” teologiei la păstorirea Bisericii străbune – Mitropolitul Iustin Moisescu, în „Analele Științifice ale Universității «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tomul XI, 2006, p. 71-86; ISSN: 1841-849X.
9. Monahismul în viața şi opera Sfântului Ioan Gură de Aur, în „Analele Ştiințifice ale Universității «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tomul XII, 2007, p. 125-138; ISSN: 1841-849X.
10. Patriarhul Nicodim si poziţia lui faţă de instaurarea regimului comunist în România, în „Analele Științifice ale Universității «Al.I. Cuza» Iaşi, (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XIII, 2008, p. 161-170; ISSN: 1841-849X.
11. Monahismul din Moldova si Decretul 410 din 1959, în „Teologie si Viață”, nr. 1-4, 2009, p. 114-132.

III. Recenzii
1. Taizé – un sens al vieții, Olivier Clement, Buc., 1998, Ed. Anastasia, (recenzie) în „Întru lumina lui Veniamin Costachi”, 1998;
2. Institutul Teologic Diecezan Ortodox Român Caransebeș (1865-1927) – contribuții istorice, de Prot. Conf. Dr. Vasile Petrica, (recenzie), în ,,Teologie si Viață”, septembrie-decembrie (9-12) 2006, p. 401-403.

IV. Articole si consemnări
1. Înălțarea Domnului la Mănăstirea Neamț, în „Candela Moldovei”, an XI, 6-7, iun-iul. 2002, p. 16-17;
2. Cum a reflectat presa ieșeană hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, în „Candela Moldovei”, XI, 10-11, octombrie-noiembrie 2002, p. 18-19;
3. Prea Sfințitul Ioachim Mareș la ceas aniversar, în „Teologie si Viață”, septembrie-decembrie (9-12) 2002, p. 190-196;
4. Bucuria dialogului în Comunitatea ,,Învierii” din Mirfield – Anglia, în ,,Candela Moldovei”, an XIV, nr. 7-9, iulie-septembrie 2005, p. 42;
5. Simpozionul ,,Logos, icoană si contemporaneitate” (Sărbătorile Galațiului, 28-30 noiembrie 2006), în ,,Candela Moldovei”, an XV, nr. 12, decembrie 2006, p. 28-29.
6. Al XV-lea Congres Internațional şi interconfesional monahal (CIIR), în „Candela Moldovei”, an XVI, nr. 7-9, iulie-septembrie, 2007, p. 42-43.
7. Colocviul spiritual academic „Sf. Ierarh Varlaam – Mitropolitul Moldovei-slujitor al credinței şi culturii creștine, consemnări în „Analele Ştiințifice ale Universității «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tomul XII, 2007, p. 549-550.
8. Sesiunea anuală a Comisiei de istorie bisericească a Bisericii Ortodoxe Române, consemnări în „Analele Ştiințifice ale Universității «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tomul XII, 2007, p. 563-564.
9. Simpozionul național: Rezistența prin religie în timpul regimurilor totalitare, consemnări în „Analele Ştiinţifice ale Universității «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tomul XII, 2007, p. 569-570.
10. Orașul Iaşi la împlinirea a șase secole de atestare documentară, în „Teologie si Viață”, iulie-decembrie (nr. 7-12), 2008, p. 71-74.

B. COMUNICĂRI STIINŢIFICE, CONFERINŢE, SIMPOZIOANE
a) naționale
1. Mitropolia Moldovei în timpul Sf. Voievod Stefan cel Mare, în cadrul Colocviului Academic Atlet al lui Hristos în Europa: 550 de ani de la ungerea ca Domn a Sf. Voievod Stefan cel Mare (1457-2007), Centrul social-cultural „Sf. Ilie”, Mănăstirea Miclăușeni, 14 aprilie 2007;
2. Viața monahală din Mitropolia Moldovei si Sucevei în perioada păstoririi Mitropolitului Iustin Moisescu (1957-1977), sub regim comunist, în cadrul Simpozionului național Rezistența prin religie în timpul regimurilor totalitare, Curtea de Argeș, jud. Argeș, 21-22 septembrie 2007.
3. Misiunea lăuntrică a Bisericii în scrierile Părintelui Iustin Popovici, Conferință A.S.C.O.R.: Cuviosul Iustin Popovici, teolog al sârbilor si filosof al Duhului Sfânt, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 8 aprilie 2009.
b) internaționale
1. Viața comunitară în mănăstirile ortodoxe din Moldova, România, în cadrul celui de al 30-lea Congres Internațional Interconfesional al Monahilor „Viața consacrată, loc si izvor de revigorare spirituală într-o lume secularizată”, Abația de Maguzzano, Italia, 10-17 iulie 2002;
2. Viața monahală în tradiția Bisericii Ortodoxe Romane, Conferință ţinută la College of the
Resurrection din Mirfield, afiliat la Universitatea din Leeds, Marea Britanie, 14 martie 2005;
3. Viața monahală ca factor de unitate si de putere spirituală a poporului român, conferință Ţinută la al XV-lea Congres Internațional şi Interconfesional monahal (CIIR) „Rădăcinile vieții monahale şi roadele ei astăzi”, Abaţia de Belloc, Franţa, 16-21 iunie 2007.
4. Patriarhul Nicodim si poziția sa față de instaurarea comunismului în Ţara noastră, Congres internațional: Rezistenţa prin religie. Eroi si martiri întru Hristos, Constanța, 19-21 septembrie 2008.
5. Pictura exterioară a bisericilor din Moldova, continuatoare a artei bizantine, Simpozion internațional de bizantinologie: Cercetarea științifică în artele bizantine. Rolul misionar al artelor bizantine în actualitate, Iaşi, 27-28 noiembrie 2008.
6. Promovarea literaturii românești si a unității de limbă prin propovăduirea si transmiterea Cuvântului lui Dumnezeu, Simpozionul internațional : Sfânta Scriptură si Sfânta Liturghie – izvoare ale vieții veșnice, Iaşi, 13-15 octombrie 2008.
7. Rolul pastoral al monahismului în societatea românească, în cadrul Seminarului internațional „Comunitatea parohială si noua configurație europeană. Experienţa şi grija pastorală”, Centrul Cultural Pastoral „Sf. Daniil Sihastru”, Durău, 18-24 mai 2009.

C. PARTICIPĂRI LA SIMPOZIOANE, COMUNICĂRI STIINŢIFICE, CONFERINŢE
a) naționale
1. Stefan cel Mare si Sfânt – Apărător al Creștinătății, Comisia Națională de Istorie Eclezială Comparată, Focșani, 8-19 iunie 2004;
2. Simpozionul interconfesional: Cuvântul neschimbător al lui Dumnezeu într-o lume schimbătoare, Iaşi, 6 octombrie 2004;
3. 1700 de ani de la urcarea pe tron a împăratului Constantin cel Mare (306) si 600 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Nicodim de la Tismana (1406), Comisia Națională de Istorie Eclezială Comparată, Mănăstirea Tismana, 19-21 mai 2006;
4. Simpozionul: Logos, icoană si contemporaneitate, în cadrul Sărbătorilor Galațiului, 28-30 noiembrie 2006;
5. Simpozionul dedicat împlinirii a 220 de ani de la ridicarea turnului clopotniță al Bisericii Sf.
Spiridon din Iaşi, Centrul eparhial Iaşi, 11 decembrie 2006;
6. Colocviul spiritual-academic Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei – slujitor al credinței si culturii creștine, Centrul social-cultural „Sf. Paisie de la Neamț”, Mănăstirea Neamț, 28 august 2007;
7. Comisia Română de Istorie Eclezială Comparată si Studiu al Creştinismului, cu tema: Cinstirea Sfintelor Icoane în Ortodoxie. Retrospectivă istorică, momente cruciale de stabilire a teologiei icoanei si de criză majoră, Centrul social-cultural „Sf. Paisie de la Neamț”, Mănăstirea Neamț, 10-13 septembrie 2007;
8. Simpozionul național: Iaşi – orașul bisericilor, Iaşi, organizator, 16-17 iunie 2008;
9. Sesiunea de comunicări științifice: Sf. Vasile cel Mare. Lumina vieții si operei sale la 1730 de ani de la trecerea la Domnul, Comisia română de istorie si studiu al creștinismului, Centrul Cultural-social „Sf. Calinic de la Cernica”, Mănăstirea Cernica, 2-4 octombrie 2008.
10. Conferința națională intitulată: Text si discurs religios, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, Iaşi, 5-6 decembrie 2008.

b) internaționale
1. Simpozionul internațional Aspecte ale vieții spirituale în Europa de sud-est, din preistorie până în perioada medievală, Iaşi, 17-20 octombrie 2004;
2. Simpozionul interconfesional si interdisciplinar Healing of Memories (Vindecarea memoriei), Iaşi, 3-5 mai 2006;

C. PARTICIPĂRI LA EMISIUNI RADIO
1. Înțelesul duhovnicesc al Săptămânii Patimilor, Radio Iaşi, aprilie 1999;
2. Viața religios-culturală contemporană în Marea Britanie, Radio Trinitas, iulie 2005;
3. Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, sărbătorit de românii ortodocși, Radio Trinitas, august 2005;
4. Mitropolitul Moldovei Gavriil Calimachi-120 de ani de la trecerea la cele veșnice, Radio Trinitas, februarie 2006;
5. Poruncile dumnezeiești, Radio Trinitas, mai 2006;
6. Biserica Moldovei în timpul Domniei Sf. Stefan cel Mare, Radio Trinitas, aprilie 2007;
7. Catedrala Mitropolitană din Iaşi, în cadrul emisiunii „Dialogurile Trinitas”, Radio Trinitas, Iaşi, 2 februarie, 2008;
8. Patriarhul Nicodim Munteanu – 60 de ani de la trecerea la cele veșnice, în cadrul emisiunii „Dialogurile Trinitas”, Radio Trinitas, Iaşi, 27 februarie 2008;
9. Iaşi – orașul bisericilor: 600 de ani de la prima atestare documentare documentară a orașului Iaşi, în emisiunea „Dialogurile Trinitas”, Radio Trinitas, 19 iulie 2008;
10. Activitatea culturală a Arhiepiscopiei Iaşilor la Hramul Catedralei Mitropolitane – 2008, în emisiunea „Expres cultural”, Radio Trinitas, 8 octombrie 2008;
11. Sfântul Mucenic Ioan Valahul în spiritualitatea românească, în emisiunea „Cuvântul care zidește”, Radio Trinitas, 12 mai, 2009;
12. Monahismul creștin de-a lungul veacurilor, în emisiunea „Cuvântul care zidește”, Radio Trinitas, 14 mai, 2009;
13. Sf. Pahomie cel Mare întemeietorul vieții de obște, în emisiunea „Cuvântul care zidește”, Radio Trinitas, 15 mai, 2009;
14. Simbolul de Credinţă – ultimele cinci articole, în emisiunea „Cuvântul care zidește”, Radio Trinitas, 20 mai, 2009;
15. Importanţa celui de-al II-lea Sinod Ecumenic de la Constantinopol, în emisiunea „Cuvântul care zidește”, Radio Trinitas, 22 mai, 2009;

C. PARTICIPĂRI LA EMISIUNI TV
1. Istoria monahismului românesc, consultant științific la documentarul realizat de postul de televiziune Antena 1, septembrie 2000.