Catehizare Tineret

EPISCOPIA RÂMNICULUI
  SECTORUL CULTURAL

BIROUL EPARHIAL
PENTRU CATEHIZAREA TINERETULUI

PROIECT
CENTRUL PAROHIAL PENTRU COPII ŞI TINERI
(prezentare generală)

Având în vedere încrederea manifestată de populaţie în Biserică, rolul pe care Biserica şi l-a asumat în educaţia copiilor şi tinerilor, prin catehezele desfăşurate în parohii şi prin orele de religie din şcoli, precum şi faptul că mulţi copi şi tineri îşi petrec o bună parte a timpului liber în faţa calculatorului şi a televizorului, „comunicând” doar online sau în spaţii unde se promovează imoralitatea, egoismul şi dependenţa de alcool şi droguri, Patriarhia Română propune proiectul « CENTRUL PAROHIAL PENTRU COPII ŞI TINERI » ca o alternativă creştină pentru petrecerea timpului liber, cu implicaţii socio-culturale pe termen lung.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt copii şi tineri, la nivelul fiecărei parohii implicate în proiect, iar beneficiarii indirecţi sunt familiile şi prietenii copiilor şi tinerilor implicaţi în proiect.

Obiectivele proiectului :
a. Obiectivul general
- oferirea unei alternative creştine de petrecere a timpului liber, pentru copii şi tineri ;
b. Obiective derivate
Pe termen scurt :
- organizarea unui centru parohial pentru copii şi tineri
- amenajarea unei mici biblioteci parohiale
Pe termen mediu :
- desfăşurarea de activităţi cu caracter formativ şi recreativ (grupe de cateheze ; cercuri de informatică, literatură, pictură, artă fotografică, muzică, folclor, teatru, oratorie ; tenis de masă, fotbal, volei, baschet ; concursuri ; dezbateri ; audiţii şi vizionări ; jocuri de interior/exterior ş.a.), ca suport de transmitere a unor modele de învăţare şi socializare
- organizarea unor excursii şi pelerinaje la obiective religioase şi turistice
- realizarea unor activităţi filantropice în parohie
Pe termen lung:
- apropierea copiilor şi a tinerilor de învăţăturile Bisericii şi de membrii comunităţii
- formarea deprinderilor religios-morale la copiii şi tinerii parohiei, potenţiali viitori voluntari în cadrul parohiei pentru desfăşurarea altor proiecte.

PROIECT
HRISTOS ÎMPĂRTĂŞIT COPIILOR

(prezentare generală)

Proiectul „Hristos împărtăşit copiilor”, numit astfel la iniţiativa Prea Fericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, este o iniţiativă lansată în spaţiul eclesial răsăritean în urmă cu 10 ani, iniţiativă desfăşurată în parteneriat cu Bisericile Ortodoxe locale.

SCOPUL
Scopul acestui proiect este de a pune la dispoziţia preoţilor şi cateheţilor un set de instrumente catehetice de care au nevoie pentru a transmite copiilor, încă de la cele mai fragede vârste, învăţăturile biblice şi a-i ajuta astfel să atingă maturitatea întru credinţă.

Până în prezent proiectul a fost lansat şi se află în plină desfăşurare în următoarele ţări: Albania, Armenia, Bosnia, Georgia, Egipt, Liban, Federaţia Rusă, Bielorusia, Polonia şi România.

CARACTERISTICI
Ghidurile catehetice sunt concepute într-un limbaj aflat în concordanţă cu nivelul de înţelegere al fiecărei vârste, de la 6 la 17 ani. Metoda folosită are trei componente: descoperirea, interacţiunea şi aplicaţia.

Noutatea adusă de ghidurile catehetice o reprezintă metoda modernă de predare a unor cunoştinţe religioase precum şi accentul pus pe însuşirea şi aplicarea în viaţa de zi cu zi a acestor cunoştinţe. Fiecare lecţie are, la sfârşitul ei, o serie de îndrumări practice strâns legate de conţinutul respectivei lecţii reunite sub titlul „Acasă şi în familie”.

Cateheza susţinută pe baza ghidurilor catehetice se va desfăşura în biserică, pentru a spori şansele fiecărui copil de a deveni un creştin practicant.

Faptul că se desfăşoară în biserică şi nu în şcoală, conferă orei de cateheză o atmosferă aparte şi posibilitatea de a ilustra „pe viu” cele cuprinse în anumite lecţii.
 

Parohul are şansa ca la această oră de cateheză să se poată apropia de micii săi enoriaşi, creându-se şi o legătură de suflet ca de la ucenic la duhovnic.
 

Sunt concepute de o manieră care să asigure interactivitatea în cadrul lecţiilor de cateheză şi implicarea directă a copiilor în procesul de învăţare. Predarea este centrată pe copil.
 

Ghidul catehetic are o mai mare flexibilitate, este structurat ca să atragă pe copii stârnindu-le interesul şi captându-le, spre exemplu, atenţia prin jocuri şi aplicaţii care nu pot fi incluse într-un manual.
 

Lecţiile aduc Cuvântul lui Dumnezeu la nivel personal, asociindu-l întotdeauna cu experienţele de viaţă personale ale copilului, extinzându-l şi la nivelul familiei.
 

Catehizarea efectuată după metoda propusă în ghidurile Hristos împărtăşit copiilor creează o adevărată emulaţie religioasă în sânul familiei, copilul fiind în permanenţă îndemnat să discute şi să aplice în viaţa de zi cu zi (mai ales în familie) cunoştinţele dobândite prin cateheză.

Ghidurile catehetice nu se substituie manualelor de religie folosite în şcoli, nu le înlocuiesc, ci reprezintă instrumente complementare de lucru; activitatea de predare a religiei urmăreşte predarea unor cunoştinţe pe baza unei programe elaborată pentru acest domeniu.

Sfântul Sinod a făcut, în mai multe rânduri, recomandări în sensul revigorării acestei activităţi, mai ales în contextul unei lumi din ce în ce mai secularizate.
 

Educatorul contemporan creştin trebuie să fie dedicat slujirii aproapelui, să aibă calităţi reale de formator de caractere, să posede cunoştinţe de psihologie şcolară şi a copilului, abilităţi de comunicare, cunoştinţe temeinice şi credinţă lucrătoare.

În judeţul Vâlcea proiectul a fost lansat în luna decembrie 2006, când s-au desfăşurat, cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Gherasim Episcopul Râmnicului, ateliere de lucru cu preoţi din cadrul eparhiei şi profesori de religie. În prezent, proiectul „Hristos împărtăşit copiilor” se derulează deja în câteva parohii din cadrul eparhiei noastre, rezultatele fiind benefice pentru formarea spirituală atât a copiilor cât şi a părinţilor.

În şedinţa Sa din 8-9 iulie 2008, Sfântul Sinod a hotărât:
- înfiinţarea la nivelul fiecărei eparhii din ţară şi din străinătate a unui birou de catehizare a tineretului, coordonat de un inspector, responsabil cu reorganizarea catehezei parohiale, aceasta reprezentând o necesitate permanentă în misiunea preoţească;
- ca suport de curs pentru catehizarea tinerilor din parohie aprobă curriculum-ul biblic „Hristos împărtăşit copiilor”.

Începând cu data de 1 ianuarie 2009 în cadrul Episcopiei Râmnicului s-a înfiinţat Biroul de catehizare a tineretului având următoarea structură:
- Arhid. Mihail Pretorian – inspector pentru catehizarea parohială
  e-mail : [email protected]
- P.C. Pr. Ion Tiţu – responsabil pentru cateheza parohială în Protoieria Vâlcea
- P.C. Pr. Constantin C. Diaconu – responsabil pentru cateheza parohială în Protoieria Drăgăşani
- P.C. Pr. Cristian Ionuţ Ana – responsabil pentru cateheza parohială în Protoieria Horezu

În prezent, proiectul catehetic Hristos împărtăşit copiilor se derulează în parohiile:

 

Catehizare Tineret
Catehizare Tineret