Ghidul Mănăstirilor și Schiturilor din Arhiepiscopia Râmnicului

Din dorinţa de a veni în sprijinul pelerinilor ce vizitează Arhiepiscopia Râmnicului şi intenţionează să se închine în aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu, am găsit de cuviinţă să publicăm un ghid pentru toţi cei ce vor să cunoască tradiţia şi valorile Olteniei de sub munte, care ocupă un loc deo­sebit în patrimoniul spiritual al are­alului dintre Olt şi Dunăre.

Aşezămintele monahale, ctitorii ale vrednicilor de pomenire voievozi, domnitori şi martiri ai nea­mului românesc, au marcat istoria acestei Eparhii prin întrepătrunderea dintre cult şi cultură, credinţă şi artă, trăire şi vieţuire românească. Prin grija şi dragostea a ceea ce avem mai sfânt de la înaintaşi, ierarhii care au păstorit scaunul vlădicesc de sub poalele Capelei s-au străduit, veac după veac, să pună în valoare aceste nestemate mărgăritare ale Cerurilor Oltului.

Prin acest ghid turistic considerăm că arta sacră transmisă nouă se mărturiseşte nu numai prin tăcere dar şi prin vizualizare, în aşa fel încât să rodească prezenţa Sfântu­lui Duh în viaţa celor ce îl admiră. în acest orizont, de adâncire şi interio­rizare, creaţia artistică sacră, în spe­cial iconografia, ne prezintă oameni spiritualizaţi care îl mărturisesc pe Dumnezeu pentru ca şi noi să-i cinstim prin imitarea faptelor bineplăcute. Calea noastră devine astfel o cale vie, o cale de mărturie a adevărului, dar şi o viaţă împlinită prin iubire, pentru că un pelerinaj la aşezămintele monastice reprezintă o descoperire personală a luminii celei înţelegătoare care locuieşte în noi încă de la Botez, prin care trebuie privită creaţia lui Dumnezeu.

Ţinutul Vâlcii este un spa­ţiu încărcat de sacralitate, pentru că aici înaintaşii au găsit locul priel­nic de a ridica lăcaşuri de închinare Dumnezeului Celui Preaînalt. Fie ca aceste mărturii de artă şi cultură românească care au transpus tradiţia strămoşească în stilul brân-covenesc, să-şi găsească mărturisirea prin vizitatorii ei.

† GHERASIM,
Arhiepiscopul Râmnicului

AttachmentSize
Ghidul Mănăstirilor și Schiturilor din Arhiepiscopia Râmnicului7.85 MO