Femeia în Biserică, familie şi societate

Înaintaşii noştri au scris multe lucrări care sunt permanent actuale şi necesare susţinerii unui orizont spiritual în societatea umană, de multe ori bulversată din cauza nu a lipsei de modele, ci a necăutării şi neurmării lor. Cu ceva timp în urmă, am revăzut biobibliografia unui mare ierarh pe care l-a avut Biserica Ortodoxă Română şi anume, Episcopul Vartolomeu Stănescu (1875-1954).

Strălucit ierarh, teolog şi cărturar, Vartolomeu Stănescu a fost Episcopul Râmnicului între anii 1921-1938.

Intre cărţile, studiile şi articolele scrise şi publicate de acest mare ierarh român am găsit o lucrare dedicată femeii creştine, carte intitulată " Femeia ca factor social", publicată în anul 1934 la tipografia "Episcopul Vartolomeu", a Episcopiei Râmnicului Noul Severin.

De fapt, cartea cuprinde conferinţele ţinute de Episcopul Vartolomeu în faţa creştinelor din Eparhia Râmnicului, care erau solicitate să sprijine „Societatea evanghelică", societate înfiinţată pentru a susţine Eparhia Râmnicului în activităţile educaţionale, culturale şi social- filantropice. Astfel, „Societatea evanghelică" urmărea trei direcţii de activitate: sănătatea trupească a oamenilor, civilizarea straturilor sociale şi cultivarea virtuţilor morale.

Citind această carte, am constatat cât de actual este mesajul ei şi de asemenea, cât de actuale sunt exemplele de femei creştine şi sfinte date de autor ca pilde pentru mamele, soţiile, studentele şi elevele familiei creştine de astăzi.

Aflându-ne întru bucuria duhovnicească şi responsabilitatea creştină a Anului Omagial al Tainei Sfântului Botez şi al Tainei Sfintei Căsătorii în Patriarhia Română, la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, am găsit necesară republicarea lucrării Episcopului Vartolomeu.

În acest an omagial, trebuie să subliniem mai mult rolul important al femeii, al mamei care-şi duce pruncul spre a fi botezat şi încreştinat, şi care veghează la împlinirea Tainei Căsătoriei pentru copiii ei.

Biserica şi neamul românesc au nevoie de mame creştine jertfelnice cu copii mulţi şi înfiaţi prin Botez de Mântuitorul Hristos în Biserica Slavei Sale. Pentru a ajunge la această deosebită stare avem nevoie de noi familii creştine căsătorite şi binecuvântate de Dumnezeu, aşa cum au primit binecuvântare şi har familiile Vechiului şi Noului Testament pomenite în rugăciunile din cuprinsul Tainei Sfintei Căsătorii.

Episcopul Vartolomeu aminteşte în cartea sa rolul femeii din Vechiul Testament (ex. Estera şi Iudita), din Noul Testament (ex. Sfintele Agnezia şi Cecilia), al femeilor împărătese (ex. Clotilda, Batilda, Blanche) şi al femeilor luptătoare pentru sfinţenie, dreptate şi apărarea valorilor creştin-sociale (ex. Dora d'Istria); femei care au salvat poporul lui Israel, Sfinte care L-au mărturisit cu jertfelnicie şi dragoste pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, împărătese care au apărat Biserica şi au îndemnat poporul la rugăciuni şi sfinţenie; femei şi mame care au convertit la creştinism comunităţi şi persoane, femei care au luptat pentru salvarea demnităţii umane şi ajutorarea celor săraci, bolnavi şi marginalizaţi, toate aceste modele pentru o societate nouă, aflată între două războaie mondiale; toate aceste pilde pentru o societate românească postcomunistă afectată de viruşii modernismului: copii foarte puţini, tineri necăsătoriţi religios, libertinaj imoral şi capital nemuncit.

Această carte reprezintă un suport pentru familiile creştine frumoase şi jertfelnice, pentru doamnele şi domnişoarele care sprijină Biserica şi societatea românească în familie, educaţie, opera social-filantropică, toate spre sfinţirea şi înnobilarea persoanei umane. Pentru familiile aflate în derivă, cuvintele autorului sunt îndemn şi chemare la o viaţă creştină autentică.

Deoarece în cuprinsul cărţii se face referire la femeile sfinte ale Bisericii Creştine şi la femeile care au avut o contribuţie însemnată în Biserică, familie şi societate, am aşezat lucrării un titlu mai cuprinzător: "Femeia în Biserică, familie şi societate", faţă de vechiul nume "Femeia ca factor social."

Totodată, pentru o mai uşoară lectură şi înţelegere a textului şi a referinţelor făcute de autor, am structurat lucrarea pe capitole, înnoind limbajul scrierii şi adăugând note explicative.

Nădăjduim că republicarea acestei cărţi va aduce multă bucurie în sufletele creştinilor şi dorinţa de a lucra cu mai multă râvnă şi evlavie la înmulţirea dragostei şi desăvârşirii familiei creştine în Biserica Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

† Emilian Lovişteanul,
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului