Mânăstiri

Harta mănăstirilor şi schiturilor vâlcene

Istorica Eparhie a Râmnicului, atestată documentar la anul 1503, este, după Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, a doua eparhie din ţară ca număr de lăcaşe sfinte. Mulţimea aşezămintelor monahale ctitorite în acest bogat şi frumos pământ binecuvântat de Dumnezeu a făcut ca judeţul Vâlcea să fie cunoscut încă din vechime şi sub numele de „Ţinutul Sfânt al Mânăstirilor”.

Ţinutul vâlcean, presărat pe tot cuprinsul său cu mânăstiri, schituri, biserici, troiţe şi cruci de pomenire sau de hotar, este o adevărată grădină a ortodoxiei româneşti şi universale în care seminţele creştinismului ortodox, seminţele credinţei strămoşeşti încolţesc cu vigoare încă din zorii formării naţiei române.

Arhim. dr. Vartolomeu Androni,
Stareţ al Mânăstirii Cozia şi Exarh al Mânăstirilor şi Schiturilor din Eparhia Râmnicului

 

Bucuria de a avea în această zonă 29 de mănăstiri şi schituri - adevărate vetre de spiritualitate şi cultură - în care găsim, pe lângă viaţa curată trăită în „Hristos şi cu Hristos”, Sfinte Moaşte şi Sfinte Icoane făcătoare de minuni, ne îndreptăţeşte să o împărtăşim şi altora, făcându-le cunoscută frumuseţea lor şi pe cale virtuală. Să nu uităm că în aceste mănăstiri s-au pus bazele limbii române, copiindu-se şi tipărindu-se o seamă de cărţi, care au contribuit - în timp - la formarea şi dezvoltarea limbii literare.

Această secţiune a site-ul se vrea a fi un adevărat ghid al mănăstirilor şi schiturilor vâlcene, dar şi un mijloc de comunicare cu cei care sunt dornici să le viziteze, punându-le la îndemână date preţioase despre istoricul fiecărui locaş în parte şi oferindu-le informaţii despre accesul la ele, localizarea şi telefoanele de contact.

Toate aşezăminte monahale din ţinutul Vâlcei, în număr de 29, sunt monumente istorice, excepţie făcând Schitul Lacul Frumos – Vlădeşti, Mănăstirile Boia, Blănoiu, Gruiul Lupului, Obârșia Lotrului și Vârful lui Roman, a căror vechime nu le conferă acest statut. Prezentarea lor este ordonată alfabetic, începând cu mănăstirile şi terminând cu schiturile.

Arhid. drd. Cristian-Ioan Cioteanu,
Coordonator administrare site-ul Arhiepiscopiei Râmnicului

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
Stavrofora Ambrozia Rucăreanu
Phone:
0745.075225

Street:
sat. Bistriţa

City:
com. Costeşti
, Valcea
Romania
Adormirea Maicii Domnului
Stavrofora Mihaela Tamaş
Phone:
0250.863327

Street:
sat Bistriţa

City:
com. Costeşti
, Valcea
Romania
Pogorârea Duhului Sfânt
Mina Mihaiela Todoran
Additional:
sat Blănoiu

City:
comuna Racoviţa
, Valcea
Romania
Acoperământul Maicii Domnului
Mon. Arsenia Nistor
Phone:
0765.615380

Street:
sat Grebleşti

City:
com. Câineni
, Valcea
Romania
Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul
Mon. Arsenia Maxim
Phone:
0767.572243

Street:
sat Gurguiata

City:
lângă Olăneşti
, Valcea
Romania
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
în grija Mănăstirii Cozia
Phone:
0250.778768

Street:
sat Ţuţuleşti

City:
com. Racoviţa
, Valcea
Romania
Sfânta Treime
Arhim.Dr. Vartolomeu Androni
Phone:
0250.750230; 0350.410003

City:
loc. Călimăneşti
, Valcea
Romania
Naşterea Maicii Domnului
Stavrofora Emanuela Oprea
Phone:
0250.762756

City:
com. Frânceşti
, Valcea
Romania
Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul
Adormirea Maicii Domnului
Arhim. Neonil Ştefan
Phone:
0722.482717

City:
com. Muereasca
, Valcea
Romania
Mânăstirea Govora - vedere din exterior
Adormirea Maicii Domnului
Stavrofora Heruvima Covaci
Phone:
0250.770342

Street:
sat Govora

City:
com. Mihăeşti
, Valcea
Romania
Sfinții Trei Ierarhi
Sfântul Gherasim cel Nou
Protos. Macarie Roman
Phone:
0784.213520

Additional:
sat Gruiul Lupului

City:
loc. Racoviţa
, Valcea
Romania
Sfinţii Impăraţi Constantin şi mama sa Elena
Stavrofora Marina Comăniciu
Phone:
0250.860071; 0745.918086

Postal Code:
30459
City:
loc. Horezu
, Valcea
Romania
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
Stavrofora Mihaela Popa
Phone:
0744.170273; 0744.184986

City:
loc. Băile Olăneşti
, Valcea
Romania
Naşterea Maicii Domnului
Mon. Antonia Toderel
Phone:
0250.776620

City:
com. Stoeneşti
, Valcea
Romania
Înălţarea Sfintei Cruci
Sfântul Mc. Ioan Rusul
Mon. Ioana Roznov
City:
loc. Mălaia
, Valcea
Romania
Sfântul Nicolae
Mon. Pavelina Ioniţă
Phone:
0732.122552

City:
com. Lungeşti
, Valcea
Romania
Sfinţii Martiri Brâncoveni
Sfântul Mare Mucenic Mina
Protos. Serafim Sângeorzan
Phone:
0730.930811

City:
loc. Obârşia Lotrului
, Valcea
Romania
Naşterea Maicii Domnului
Stavrofora Mariami Tunza
Phone:
0250.750244

City:
loc. Călimăneşti
, Valcea
Romania
Sfântul Ioan Evanghelistul
Cuvioasa Parascheva
Protos. Varsanufie Gherghel
Phone:
0723.572894

City:
com. Bărbăteşti
, Valcea
Romania
Adormirea Maicii Domnului
Mon. Anastasia Honcioiu
Phone:
0754.737678

Street:
sat Valea Cheii

City:
com. Cheia
, Valcea
Romania
Sfântul Gheorghe
Arhim. Laurenţiu Popa
Phone:
0250.751087

City:
loc. Călimăneşti
, Valcea
Romania
Sfânta Treime
Stavrofora Eftimia Constantin
Phone:
0722.946683

Street:
sat Surpatele

City:
com. Frânceşti
, Valcea
Romania
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
Izvorul Tămăduirii - Biserica nouă
Arhim. Sava Pleşa
Phone:
0250.742966; 0744.562189

Street:
Str. Posada, nr.8

City:
loc. Râmnicu Vâlcea
, Valcea
Romania
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
Protos. Ioanichie Trifa
Phone:
0250.750851; 0742.068383

City:
loc. Călimăneşti
, Valcea
Romania
Intrarea în biserică a Maicii Domnului
Protos. Ioanichie Mânzală
Phone:
0722.482717

Street:
sat Dobruşa

City:
com. Zlătărei
, Valcea
Romania
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
Ierom. Galaction Zelig
Phone:
0721.713967

Additional:
sat. Pleaşa

City:
com. Vlădeşti
, Valcea
Romania
Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul
Protos. Damaschin Ene
Phone:
0761.468324

City:
loc. Băile Olăneşti
, Valcea
Romania
Sfântul Grigorie Decapolitul
Stavrofora Mihaela Tamaş
Street:
sat Bistrița

City:
comuna Costești
, Valcea
Romania