PS Emilian Lovişteanul

DATE PERSONALE

Data naşterii: 12 februarie 1972
Locul naşterii: Loc. Berezeni, jud. Vaslui
Părinții: Costache și Tasia Nică
Închinoviat în mănăstirea Neamț: 1 septembrie 1989
Tuns în monahism: 15 februarie 1991 (numele Emilian)
Hirotonit în Ierodiacon: 16 martie 1991 de către P.S. Gherasim Cocoșel
Hirotonit în ieromonah: 1 ianuarie 1995 de către P.S. Calinic Botoșăneanul
Hirotesit în protosinghel: 20 august 1998 de către I.P.S. Mitropolit Daniel
Hirotesit în arhimandrit: 29 februarie 2004 de către I.P.S. Mitropolit Daniel

STUDII

- 1990-1995 - Seminarul Teologic Liceal ,,Veniamin Costachi”, M-rea Neamţ;
- 1996-2000 - Facultatea de Litere şi Teologie, Universitatea ,,Ovidius”, Constanţa, Specializarea Teologie-Istorie;
- 2000-2002 - Masterat, Specializarea Istorie veche-medievală în cadrul Facultăţii de Istorie, Universitatea ,,Ovidius”, Constanţa;
- 1999 - Cursuri privind conservarea şi protejarea patrimoniului bisericesc naţional, organizate de Secretariatul de Stat pentru Culte;
- 2001 - Curs de limba engleză organizat de către Consiliul Mondial al Bisericilor (Geneva) la Academia Ortodoxă din Vilemov, Cehia;
- 2003-2008 - Doctorand, Specializarea Istoria Bisericii Ortodoxe Române, cu teza de doctorat ,,Mitropolia Moldovei şi Sucevei: Arhiepiscopia Iaşilor în prima jumătate a secolului al XX-lea (1900-1948)”, elaborată sub îndrumarea acad. prof. univ. dr. Emilian Popescu, în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi;
- 2005 Stagiu de perfecţionare a limbii engleze la Comunitty of the Resurrection, Mirfield şi cursurile de teologie din cadrul Colegiului Teologic Resurrection, Marea Britanie.
- din 13.01.2009 – Doctor în Teologie

ACTIVITATEA DIDACTICĂ

2004-2009 - Asistent universitar în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.
2009 - Lector universitar în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.

FUNCŢII ADMINISTRATIVE ŞI ONORIFICE

1998-2001 - Mare Eclesiarh al Mănăstirii Neamţ;
2001-2008 - Referent la Centrul eparhial Iaşi;
2002-2005 - Preot spiritual al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi;
2006-2009 - Membru în Comisia liturgică a Arhiepiscopiei Iaşilor;
2007-2008 - Preşedinte al Consistoriului monahal din Arhiepiscopia Iaşilor.
2008-2009 - Consilier cultural al Arhiepiscopiei Iaşilor.
2009 - Exarh pentru judeţul Iaşi.
2009 - Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului (ales de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 29 octombrie și hirotonit la 14 noiembrie).

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

A. LUCRĂRI PUBLICATE:

1. Aduceţi-vă aminte de înaintașii voștri – Arhiepiscopia Iașilor între anii 1900-1948, Edit. Doxologia, Iași, 2009. ISBN 978-606-8117-04-1, 480 p. text, 568 p. cu anexe.

I. Volume în colaborare:
1. Cetatea Sfintei Parascheva – Catedrala şi ansamblul mitropolitan Iaşi, coautor pr. Nicolae Dascălu, Ed. Trinitas, Iaşi, 2007.
2. Sfinţi ocrotitori ai Moldovei - canonizaţi în perioada 1992-2009, Editura Doxologia-MMB, Iaşi, 2009, 103p.+16 p. foto. ISBN: 978-606-92105-6-7.
3. Femeia în Biserică, familie și societate, autor, Episcop Vartolomeu Stănescu, Ediție îngrijită și prefaţată de P.S. Emilian (Nica) Lovişteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, Edit. Sfântul Antim Ivireanul, Râmnicu Vâlcea, 2011, ISBN 978-606-92855-6-5.

II. Studii
a) publicate în volume colective:
1. Mănăstirea Neamţ – Activitatea de aşternere  a cărţii cultice româneşti şi circulaţia cărţii nemţene între secolele XIV-XVI – consideraţii generale, în volumul „Istorie şi diplomaţie în relaţiile internaţionale. Omagiul istoricului Thasin Gemil”, Ovidius University Press, Constanţa, 2003, p. 155-162;
2. Legăturile Bisericii Ortodoxe Romane cu Biserica Anglicană - aspecte generale,în volumul „Omagiul profesorului Nicolae V. Dură la 60 de ani”, Edit. Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2006, p. 698-702.
3. Promovarea literaturii române bisericeşti şi a unităţii de limbă prin propovăduirea şi transmiterea Cuvântului lui Dumnezeu, în volumul „Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie – izvoare ale vieţii veşnice”, volum îngrijit de Pr. Lect. Dr. Mihai Vizitiu, Edit. Trinitas, Iaşi, 2008, p. 436-443;
4. Prietenul monahilor, în volumul „Părintele Arhidiacon Ioan Ivan – Comoara de sub tâmpla Mănăstirii Neamţ”, Edit. Trinitas, Iaşi, 2009, p. 97-101;
5. Patriarhul Justinian Marian – Slujitor înțelept și harnic al Bisericii strămoșești, în volumul „Patriarhul Justinian Marina – Trepte spre cer”, ediție îngrijită de Zenovia Zamfir și George Rotaru, Edit. Rottarymond, Râmnicu Vâlcea, 2010, pp. 7-8.
6. Părintele Constantin Mănescu – slujitor în Biserica Mântuitorului Hristos, în volumul „Personalități vâlcene: Părintele Constantin Mănescu la 50 de ani: volum aniversar”, editor, coordonator, Eugen Petrescu, Edit. Petrescu, Râmnicu Vâlcea, 2010, pp. 11-12;
7. Patriarhul Justinian Marina în lumina recunoștinței, în volumul „Patriarhul Justinian Marina și locurile natale”, ediție îngrijită de Zenovia Zamfir, Edit. Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2011, p. 7;
8. Părintele Patriarh Daniel – păstorul și îndrumătorul nostru, în volumul „Euharistirion Patriarhului Daniel al României”, volum coordonat de Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal și Profesor Emilian Popescu, Edit. Basilica, București, 2011, pp. 303-306;
9. Domnul Mihai Sporiș – Omul din fața catedralei, în volumul „Personalități vâlcene: scriitorul Mihai Sporiș: volum aniversar”, editor, coordonator, coautor, Eugen Petrescu, Edit. Petrescu, Râmnicu Vâlcea, 2011, pp. 11-12;
10. Monahismul românesc între eroism și sfințenie, în volumul „Centenar pr. Dumitru Bălașa: (1911-2011): mărturii inedite”, coordonatori Eugen Petrescu și Elena Adelina Olteanu, Edit. Petrescu, Râmnicu Vâlcea, 2011, pp. 11-20.
11. Slujitor evlavios și păstor harnic, în volumul „Personalități de seamă ale Bisericii Ortodoxe Române (Înaltpreasfințitului Părinte Gherasim Cristea, Arhiepiscop al Râmnicului la 97 de ani), coordonator Eugen Petrescu, Edit. Petrescu, Râmnicu Vâlcea, 20011, pp. 7-8.

b) publicate în reviste de specialitate:
1. Locul Sfintei Mănăstiri Neamţ în spiritualitatea românească a secolelor XIV-XVI (I), în „Teologie şi Viaţă”, mai-august (5-8) 2002, p. 131-147;
2. Locul Sfintei Mănăstiri Neamţ în spiritualitatea românească a secolelor XIV-XVI (II), în „Teologie şi Viaţă”, septembrie-decembrie (9-12) 2002, p. 108-125;
3. Contribuţii filantropice ale preoţilor din Arhiepiscopia Iaşilor în timpul Primului Război Mondial,în „Teologie şi Viaţă“, iulie-decembrie (7-12) 2003, p. 229-236;
4. Mănăstirea Neamț - activitatea de așternere a cărții cultice românești și circulația cărții nemțene între secolele XIV-XVI, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie, tomul VIII, 2003, p. 273-280; ISSN: 1841-849X.
5. Personalităţi ale cinului călugăresc nemţean de la sfârşitul secolului al XIV-lea până în secolul al XVI-lea, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie, tomul VIII, 2003, p. 281-286; ISSN: 1841-849X.
6. Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Mănăstirea Neamţ, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie, tomul IX, 2004, p. 51-58 şi în „Analele Universităţii din Craiova”, Istorie, Anul IX, nr. 9, 2004, Editura Universitaria, p. 85-89; ISSN: 1841-849X.
7. Situaţia economică a Arhiepiscopiei Iaşilor în prima jumătate a secolului al XX-lea, în ,,Teologie şi Viaţă”, ianuarie–iunie (1-6) 2005, p. 307-319;
8. Acţiuni religioase şi politice din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei în prima jumătate a secolului al XX-lea, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie, tomul X, 2005, p. 55-72; ISSN: 1841-849X.
9. De la „altarul” teologiei la păstorirea Bisericii străbune – Mitropolitul Iustin Moisescu, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tomul XI, 2006, p. 71-86; ISSN: 1841-849X.
10. Monahismul în viaţa şi opera Sfântului Ioan Gură de Aur, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tomul XII, 2007, p. 125-138; ISSN: 1841-849X.
11. Patriarhul Nicodim și poyiția luifață de instaurarea regimului comunist în România, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi, (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XIII, 2008, p. 161-170; ISSN: 1841-849X.
12. Monahismul din Moldova şi Decretul 410 din 1959, în „Teologie şi Viaţă”, nr. 1-4, 2009, p. 165-187.
13. Monk Gavriil Uric- Romanian Calligrapher and Miniaturist-580 Years Since the Publication of the Famous Book of the Four Gospels at Neamt (1429-2009), în  „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi, (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XIV, 2009, Nr. 1, p. 83-102; ISSN: 1841-849X.
14. The social and pastoral role of monasticism in the romanian society, in „Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science”, Issue 2, July 2009, format electronic; ISSN: 1843-4142.
15. Nașterea Domnului – binecuvântare și bucurie pentru lume, în Revista Clipa (Magazinul activității culturale românești), An II, Nr. 21, Decembrie 2010, p. 9.
16. De la credință la încredere, în Revista „Clipa” (Magazinul activității culturale românești), An III, Nr. 22, Ianuarie, 2011, p. 9.
17. Pelerinul și pelerinajul la locurile sfinte, în Revista „Clipa” (Magazinul activității culturale românești), An III, Nr. 23, Februarie, 2011, p. 9.
18. Iertare și împăcare, în Revista „Clipa” (Magazinul activității culturale românești), An III, Nr. 24, Martie, 2011, p. 10.
19. Înviere și bucurie, în Revista „Clipa” (Magazinul activității culturale românești), An III, Nr. 25, Aprilie, 2011, p. 10.
20. Între lumină și întuneric, în Revista „Clipa” (Magazinul activității culturale românești), An III, Nr. 26, Mai, 2011, p. 10.
21. Omul între trecut și neuitare, în Revista „Clipa” (Magazinul activității culturale românești), An III, Nr. 27, Iunie, 2011, p. 9.
22. Pelerinajul în lumea ortodoxă, în „Lumina Lumii”, an XIX-XX, nr. 19-20, Râmnicu Vâlcea, 2011, pp. 2-9.

III. Recenzii
1. Taizé – un sens al vieţii, Olivier Clement, Buc., 1998, Ed. Anastasia, (recenzie) în „Întru lumina lui Veniamin Costachi”, 1998;
2. Institutul Teologic Diecezan Ortodox Român Caransebeş (1865-1927) – contribuţii istorice, de Prot. Conf. Dr. Vasile Petrica, (recenzie), în ,,Teologie şi Viaţă”, septembrie-decembrie (9-12) 2006, p. 401-403.

IV. Articole şi consemnări
1. Înălţarea Domnului la Mănăstirea Neamţ, în „Candela Moldovei”, an XI, 6-7, iun-iul. 2002, p. 16-17;
2. Cum a reflectat presa ieşeană hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, în „Candela Moldovei”, XI, 10-11, octombrie-noiembrie 2002, p. 18-19;
3. Prea Sfinţitul Ioachim Mareş la ceas aniversar, în „Teologie şi Viaţă”, septembrie-decembrie (9-12) 2002, p. 190-196;
4. Bucuria dialogului în Comunitatea ,,Învierii” din Mirfield – Anglia, în ,,Candela Moldovei”, an XIV, nr. 7-9, iulie-septembrie 2005, p. 42;
5. Simpozionul ,,Logos, icoană şi contemporaneitate” (Sărbătorile Galaţiului, 28-30 noiembrie 2006), în ,,Candela Moldovei”, an XV, nr. 12, decembrie 2006, p. 28-29.
6. Al XV-lea Congres Internaţional şi interconfesional monahal (CIIR), în „Candela Moldovei”, an XVI, nr. 7-9, iulie-septembrie, 2007, p. 42-43.
7. Colocviul spiritual academic „Sf. Ierarh Varlaam – Mitropolitul Moldovei-slujitor al credinţei şi culturii creştine, consemnări în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tomul XII, 2007, p. 549-550.
8. Sesiunea anuală a Comisiei de istorie bisericească a Bisericii Ortodoxe Române, consemnări în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tomul XII, 2007, p. 563-564.
9. Simpozionul naţional: Rezistenţa prin religie în timpul regimurilor totalitare, consemnări în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tomul XII, 2007, p. 569-570.
10. Oraşul Iaşi la împlinirea a şase secole de atestare documentară, în „Teologie şi Viaţă”, iulie-decembrie (nr. 7-12), 2008, p. 71-74.
11. Sfințenia este iubirea desăvârșită de Dumnezeu și de oameni, în ziarul „Lumina” (Ediția de Moldova), nr. 155(1357) Anul V, vineri, 10 iulie, 2009, p. 16.
12. Dacă-i iubim pe sfinți, să-i imităm, în ziarul „Lumina” (Ediția de Moldova), nr. 161(1363) Anul V, vineri, 17 iulie, 2009, p. 16.
13. Mitropolitul Iosif Naniescu al Moldovei (1820 1902), în „Revista Ortodoxă”, Seria a II-a, Anul 3, Nr. 22/noiembrie 2009, periodic al Episcopiei Giurgiului, pp. 3-5.
14. Dăruire de sine prin darurile lui Dumnezeu, în Revista „Renașterea” a Arhiepiscopiei Râmnicului, Anul 20, nr. 4, oct. – dec. 2009, pp.16-17.
15. Binecuvântare de la Dumnezeu – lumina credinței și a faptelor bune; 40 de ani de slujire arhierească a IPS Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, în Revista Renașterea (Publicație de Spiritualitate Creștină a Arhiepiscopiei Râmnicului), Anul XXI, Nr. 4, octombrie-decembrie 2010, p. 5;
16. Istorie, Spiritualitate și Cultură Creștină – Orașul Râmnicu Vâlcea la împlinirea a 623 de ani de atestare documentară, în Revista Renașterea (Publicație de Spiritualitate Creștină a Arhiepiscopiei Râmnicului), Anul XXII, Nr. 2, aprilie-iunie, 2011, p. 4;

B. COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE, CONFERINŢE, SIMPOZIOANE

a) naţionale
1. Mitropolia Moldovei în timpul Sf. Voievod Ştefan cel Mare, în cadrul Colocviului Academic Atlet al lui Hristos în Europa: 550 de ani de la ungerea ca Domn a Sf. Voievod Ştefan cel Mare (1457-2007), Centrul social-cultural „Sf. Ilie”, Mănăstirea Miclăuşeni, 14 aprilie 2007;
2. Viaţa monahală din Mitropolia Moldovei şi Sucevei în perioada păstoririi Mitropolitului Iustin Moisescu (1957-1977), sub regim comunist, în cadrul Simpozionului naţional Rezistenţa prin religie în timpul regimurilor totalitare, Curtea de Argeş, jud. Argeş, 21-22 septembrie 2007.
3. Misiunea lăuntrică a Bisericii în scrierile Părintelui Iustin Popovici, Conferinţă A.S.C.O.R.: Cuviosul Iustin Popovici, teolog al sârbilor şi filosof al Duhului Sfânt, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 8 aprilie 2009.
4. Organizator din partea Arhiepiscopiei Iașilor, și participant la Simpozionul Național „Decretul 410/1959 – Moment de oprimare a monahismului românesc”, Mănăstirea Secu, județul Neamț, 27-28 noiembrie, 2009.
5. Contribuția Bisericii noastre la înfăptuirea Principatelor Române, în cadrul Simpozionului „Unirea Principatelor Române – 151 de ani”, Seminarul Teologic „Sf. Nicolae”, Râmnicu Vâlcea, 21 ianuarie, 2010.
6. Importanța preoției în opera Sf. Grigorie Teologul, în cadrul Simpozionului „Sf. Grigorie de Nazianz – lira Duhului Sfânt”, Seminarul Teologic „Sf. Nicolae”, Râmnicu Vâlcea, 25 ianuarie, 2010.
7. Rolul Bisericii Ortodoxe Române în învățământul românesc, în cadrul Simpozionului Național, „Tradiții laice și religioase în învățământul românesc”, ediția a IV-a, Râmnicu Vâlcea, 1-2 februarie, 2010.
8. Sfântul Ierarh Calinic, Apărător al credinței și susținător al unității românești, la Simpozionul  Naţional  ,,Sfântul  Ierarh  Calinic,  mărturisitor  al  dreptei  credinţe  şi  susţinător  al  unităţii  bisericeşti”,  cu  prilejul  manifestărilor  dedicate  a  160  de  ani  de  la  intronizarea  Sfântului  Calinic  în  slujirea  de  Episcop  al  Râmnicului  Noul  Severin ( 12  aprilie 2010), Organizator;
9. Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica – apărător al credinței strămoșești și ctitor de lăcașuri sfinte, în cadrul celei de a 3-a  ediţie  a  Simpozionului  ,,Mehedinţi   - istorie,  cultură  şi  spiritualitate”,  organizat  de  Episcopia  Severinului  şi  Strehaiei, Drobeta Turnu Severin, 20 septembrie 2010;
10. Taina Sf. Botez și a Sf. Cununii în viața familiei Sf. Voievod Constantin Brâncoveanu, în cadrul Simpozionului „Mehedinți – istorie, cultură, și spiritualitate”, ediția a 4-a, Baia de Aramă, 5-7 iunie, 2011.
11. Cultură și spiritualitate românească – moștenire și responsabilitate pentru generația tânără, în cadrul proiectului „Ne pregătim pentru România”, desfășurat la Biblioteca Județeană din Râmnicu Vâlcea, 13 iulie, 2011.

b) internaţionale
1. Viaţa comunitară în mănăstirile ortodoxe din Moldova, România, în cadrul celui de al 30-lea Congres Internaţional Interconfesional al Monahilor „Viaţa consacrată, loc şi izvor de revigorare spirituală într-o lume secularizată”, Abaţia de Maguzzano, Italia, 10-17 iulie 2002;
2. Viaţa monahală în tradiţia Bisericii Ortodoxe Romane, Conferinţă ţinută la College of the Resurrection din Mirfield, afiliat la Universitatea din Leeds, Marea Britanie, 14 martie 2005;
3. Viaţa monahală ca factor de unitate şi de putere spirituală a poporului român, conferinţă ţinută la al XV-lea Congres Internaţional şi Interconfesional monahal (CIIR) „Rădăcinile vieţii monahale şi roadele ei astăzi”, Abaţia de Belloc, Franţa, 16-21 iunie 2007.
4. Patriarhul Nicodim şi poziţia sa faţă de instaurarea comunismului în ţara noastră, Congres internaţional: Rezistenţa prin religie. Eroi şi martiri întru Hristos, Constanţa, 19-21 septembrie 2008.
5. Pictura exterioară a bisericilor din Moldova, continuatoare a artei bizantine, Simpozion internaţional de bizantinologie: Cercetarea ştiinţifică în artele bizantine. Rolul misionar al artelor bizantine în actualitate, Iaşi, 27-28 noiembrie 2008.
6. Promovarea literaturii româneşti şi a unităţii de limbă prin propovăduirea şi transmiterea Cuvântului lui Dumnezeu, Simpozionul internaţional : Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie – izvoare ale vieţii veşnice, Iaşi, 13-15 octombrie 2008.
7. Rolul pastoral al monahismului în societatea românească, în cadrul Seminarului internaţional „Comunitatea parohială şi noua configuraţie europeană. Expierenţa şi grija pastorală”, Centrul Cultural Pastoral „Sf. Daniil Sihastru”, Durău, 18-24 mai 2009.
8. De la Taina Sf. Botez la Taina Sf. Cununii: Pocăință și Sfințenie, în cadrul Simpozionului Internațional „Taină și mărturisire”, Caransebeș,  3-4 mai, 2011.
9. Vocația mărturisitoare a Bisericii, în cadrul Simpozionului Internațional „Vocația mărturisitoare a Bisericii. De la Sfânta Taină a Botezului la jertfa martirică”, Râmnicu Vâlcea, 26 septembrie, 2011.

C. Participări la SIMPOZIOANE, COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE, CONFERINŢE 

a) naţionale
1. Ştefan cel Mare şi Sfânt – Apărător al Creştinătăţii, Comisia Naţională de Istorie Eclezială Comparată, Focşani, 8-19 iunie 2004;
2. Simpozionul interconfesional: Cuvântul neschimbător al lui Dumnezeu într-o lume schimbătoare, Iaşi, 6 octombrie 2004;
3. 1700 de ani de la urcarea pe tron a împăratului Constantin cel Mare (306) şi 600 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Nicodim de la Tismana (1406), Comisia Naţională de Istorie Eclezială Comparată, Mănăstirea Tismana, 19-21 mai 2006;
4. Simpozionul: Logos, icoană şi contemporaneitate, în cadrul Sărbătorilor Galaţiului, 28-30 noiembrie 2006;
5. Simpozionul dedicat împlinirii a 220 de ani de la ridicarea turnului clopotniţă al Bisericii Sf. Spiridon din Iaşi, Centrul eparhial Iaşi, 11 decembrie 2006;
6. Colocviul spiritual-academic Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei – slujitor al credinţei şi culturii creştine, Centrul social-cultural „Sf. Paisie de la Neamţ”, Mănăstirea Neamţ, 28 august 2007;
7. Comisia Română de Istorie Eclezială Comparată şi Studiu al Creştinismului, cu tema: Cinstirea Sfintelor Icoane în Ortodoxie. Retrospectivă istorică, momente cruciale de stabilire a teologiei icoanei şi de criză majoră,Centrul social-cultural „Sf. Paisie de la Neamţ”, Mănăstirea Neamţ, 10-13 septembrie 2007;
8. Simpozionul naţional: Iaşi – oraşul bisericilor, Iaşi, organizator, 16-17 iunie 2008;
9. Sesiunea de comunicări ştiinţifice: Sf. Vasile cel Mare. Lumina vieţii şi operei sale la 1730 de ani de la trecerea la Domnul, Comisia română de istorie şi studiu al creştinismului, Centrul Cultural-social „Sf. Calinic de la Cernica”, Mănăstirea Cernica, 2-4 octombrie 2008.
10. Conferinţă naţională intitulată: Text şi discurs religios, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, Iaşi, 5-6 decembrie 2008.
11. Comisia Română de Istorie și Studiu al Creștinismului, cu tema: Creștinismul românesc și organizarea bisericească în secolele XIII-XIV. Știri și interpretări noi, Așezământul social –filantropic „Sf. Pantelimon”, Lacul –Sărat, Brăila, 2009.
12. Simpozionul „Mihai  Eminescu – expresiaintegrală  a  sufletului  românesc”,  organizat  de  SeminarulTeologic  din  Râmnicu  Vâlcea ( 15  ianuarie 2010);
13. Simpozionul „Patriarhul Justinian 109 anide la naştere” organizat de Seminarul Teologic dinRâmnicu Vâlcea ( 23  februarie 2010);
14. Conferinţa Națională, ,,Perspectivele dezvoltării şi soluţii de relansare economică”, Complexul „Sofianu”,  Râmnicu  Vâlcea  (26  martie 2010);
15.  A  IV-a  ediţie  a  Seminarului  anual  al  Reţelei  de  Experţi  în  Domeniile  Patrimoniului  Cultural  Imaterial  din  S-E  Europei, Râmnicu Vâlcea, 4  mai 2010;
16. Festivalul  de  Cultură  Religioasă, Folclor şi Artă Populară „Ortodoxie şi Tradiţie”, organizat de parohia Nemoiu, Vâlcea, 20  iulie 2010;
17. Simpozionul dedicat Sfinţilor Brâncoveni „296 de ani de la moartea martirică a Sfântului Constantin Brâncoveanu şi a fiilor săi şi 313 ani, de la ctitorirea Mânăstirii Hurezi”, Mănăstirea Horezu, Vâlcea, 16  august 2010;
18. Concursul  Naţional  de  toacă  „Cântecul  care  te  cheamă  la  rugăciune”  organizat  de  parohia  Măldăreşti,  cea  de  a  VII–a  ediţie, Măldărești, Vâlcea, 9  septembrie 2010;
19. Simpozionul „Conservarea patrimoniului vâlcean, factor de păstrare a identității culturale”, Râmnicu Vâlcea, 18 septembrie 2010;
20. Simpozionul  Naţional  „Sfântul  Antim  Ivireanul - ctitor  de  artă  şi  cultură”, a III-a ediție, Râmnicu Vâlcea, 26 septembrie 2010;
21. Simpozionul  interjudeţean „Sfântul  Apostol  Andrei – Ocrotitorul  României”, a V-a ediție, desfăşurat la Şcoala Goranu Râmnicu Vâlcea, 27 noiembrie 2010;
22. Festivalul interjudeţean de colinde şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou „Din Moşi–Strămoşi”, Râmnicu Vâlcea, 17 decembrie 2010;

b) internaţionale
1. Simpozionul internaţional Aspecte ale vieţii spirituale în Europa de sud-est, din preistorie până în perioada medievală, Iaşi, 17-20 octombrie 2004;
2. Simpozionul interconfesional şi interdisciplinar Healing of Memories (Vindecarea memoriei), Iaşi, 3-5 mai 2006;

D. PARTICIPĂRI LA EMISIUNI RADIO

1. Înţelesul duhovnicesc al Săptămânii Patimilor, Radio Iaşi, aprilie 1999;
2. Viaţa religios-culturală contemporană în Marea Britanie, Radio Trinitas, iulie 2005;
3. Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ, sărbătorit de românii ortodocşi, Radio Trinitas, august 2005;
4. Mitropolitul Moldovei Gavriil Calimachi-120 de ani de la trecerea la cele veşnice, Radio Trinitas, februarie 2006;
5. Poruncile dumnezeieşti,Radio Trinitas, mai 2006;
6. Biserica Moldovei în timpul Domniei Sf. Ştefan cel Mare,Radio Trinitas, aprilie 2007;
7. Catedrala Mitropolitană din Iaşi, în cadrul emisiunii „Dialogurile Trinitas”, Radio Trinitas, Iaşi, 2 februarie, 2008;
8. Patriarhul Nicodim Munteanu – 60 de ani de la trecerea la cele veşnice, în cadrul emisiunii „Dialogurile Trinitas”, Radio Trinitas, Iaşi, 27 februarie 2008;
9. Iaşi – oraşul bisericilor: 600 de ani de la prima atestare documentare documentară a oraşului Iaşi, în emisiunea „Dialogurile Trinitas”, Radio Trinitas, 19 iulie 2008;
10. Activitatea culturală a Arhiepiscopiei Iaşilor la Hramul Catedralei Mitropolitane – 2008, în emisiunea „Expres cultural”, Radio Trinitas, 8 octombrie 2008;
11. Sfântul Mucenic Ioan Valahul în spiritualitatea românească, în emisiunea „Cuvântul care zideşte”, Radio Trinitas, 12 mai, 2009;
12. Monahismul creştin de-a lungul veacurilor, în emisiunea „Cuvântul care zideşte”, Radio Trinitas, 14 mai, 2009;
13. Sf. Pahomie cel Mare întemeietorul vieţii de obşte, în emisiunea „Cuvântul care zideşte”, Radio Trinitas, 15 mai, 2009;
14. Simbolul de Credinţă – ultimele cinci articole, în emisiunea „Cuvântul care zideşte”, Radio Trinitas, 20 mai, 2009;
15. Importanţa celui de-al II-lea Sinod Ecumenic de la Constantinopol, în emisiunea „Cuvântul care zideşte”, Radio Trinitas, 22 mai, 2009;
16. Suferința monahismului romanesc în urma aplicării Decretului 410/1959, în emisiunea „Școala rugăciunii”, Radio Trinitas, 9 august, 2009;

E. PARTICIPĂRI LA EMISIUNI TV

1. Istoria monahismului romanesc, consultant ştiinţific la documentarul realizat de postul de televiziune Antena 1, septembrie 2000.
2. Arhiepiscopia Râmnicului – istorie și actualitate, în cadrul emisiunii „Repere culturale”, TV Vâlcea UNU, 3 decembrie, 2009.
3. Sf. Ierarh Nicolae în tradiția Bisericii creștine, în cadrul emisiunii „Repere culturale”, TV Vâlcea UNU, 5 decembrie, 2009.
4. Postul Crăciunului și colindele tradiționale, în cadrul emisiunii „Repere culturale”, TV Vâlcea UNU, 20 decembrie, 2009.
5. Importanța timpului în Biserica Ortodoxă, în cadrul emisiunii „Repere culturale”, TV Vâlcea UNU, 30 decembrie, 2009.
6. Botezul Domnului și sărbătoarea Sf. Ioan Botezătorul în conștiința Bisericii, în cadrul emisiunii „Repere culturale”, TV Vâlcea UNU, 5 ianuarie, 2010.
7. Recurs la istorie, la televiziunea VTV, 27 iunie, 2010.
8. Convorbiri duhovnicești, la televiziunea VTV, 9 august, 2010
9. Spiritualitate și cultură, la televiziunea VTV, 28 august, 2010.
10. Lumini pentru suflet, la televiziunea TV Trinitas, 22 septembrie, 2010.
11. Despre Nașterea Domnului și Colinde, în emisiunea „Farmecul sacru al poeziei”, la televiziunea Etalon, Râmnicu Vâlcea, 22 decembrie, 2010.
12. Spiritualitate și cultură, la televiziunea VTV,  2 ianuarie, 2011.
13. Biserica Ortodoxă Română și problemele societății, în emisiunea „Criterii politice”, televiziunea VTV, 13 aprilie, 2011.
14. Săptămâna patimilor, în emisiunea „Criterii politice”, televiziunea VTV, 20 aprilie, 2011.
15. Sărbătorile din perioada pascală, în emisiunea „Repere spirituale”, TV Vâlcea UNU, 24 aprilie, 2011.
16. Biserica azi, la televiziunea TV Trinitas, 23 septembrie, 2011.